logo_hukvaldy1 INFORMACE RODIČŮM - září 2022
Czech Čeština‎
03.gif INFORMACE RODIČŮM - září 2022

INFORMACE RODIČŮM

Některé níže uvedené zprávy již znáte, ale protože na informativní schůzce byli přítomní většinou rodiče „nových“ dětí a pouze někteří, kteří již mateřskou školu navštěvovali, připomínám:

● Úplata za předškolní vzdělávání

- částka stanovená pro školní rok 2022/2023 činí 450 Kč za dítě a platí se převodem na účet

- číslo účtu, na který platby budete posílat, je: 8898912060/5500

- variabilní symbol: prvních šest čísel rodného čísla dítěte

- platit můžete měsíčně, čtvrtletně, pololetně, celoročně, záleží na Vás, jakou možnost si

vyberete, platba musí být připsána na účet do 15. daného měsíce

- připomínám, že děti rok před nástupem školní docházky školné neplatí, děti, které mají

v letošním školním roce odklad školní docházky, školné také neplatí, částka za prázdninové

měsíce bude zveřejněna podle počtu otevřených dnů

- kontrola plateb bude probíhat vždy kolem dvacátého dne daného měsíce

- v nutných případech můžete zaplatit i v hotovosti u uč. Nevludové, vždy do 15. daného

měsíce

- přeplatky budeme vracet v měsíci září na účet ( někdo platil i za prázdninové měsíce )

● Vyzvedávání dětí

- připomínám rodičům, že dítě si může vyzvednout z mateřské školy pouze zákonný zástupce,

to je matka nebo otec, v jiných případech potřebujete pověření pro osoby, které dítě

vyzvedávají

- stará pověření platí, jestliže došlo ke změně, nezapomeňte vypsat pověření nové

- zákonný zástupce, pověřená osoba si může vyzvednout dítě před obědem, nejvhodnější doba

11.15 - 11.40 po obědě, 11.45 - 12.30 (podle rozdělení do tříd), po odpoledním odpočinku od

14.15 do 16.00 hod. nebo v době individuálně dohodnuté s učitelkou

- pozor na pozdní vyzvedávání dětí!, provoz mateřské školy je do 16.00 hodin

● Zvonění

- všechny třídy mají své zvonky

- od 6.00 hod. začíná pouze třída Veverek , od 7.00 hodin již fungují všechny třídy

- děti se schází do 8.15 hodin, pak se vchod zamyká a vy musíte použít vchod základní školy

● Stravování

informace týkající se stravování Vám poskytne vedoucí školní jídelny na tel. čísle 558 699 336,

mobil 773 742 326, já jen připomínám:

- nahlaste do 31. 8. změny ve stravování

- 1. září 2022 mají nahlášenou stravu všechny děti ( kdo ví, že dítě nepřijde, prosím odhlaste)

- stravování dítěte, které navštěvuje mateřskou školu, můžete odhlásit i v den, kdy dítě onemocní,

nejpozději však do 6.30 hodin přes webové stránky e- stravu, emailem na školní jídelnu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- rodiče nových dětí se přihlásí u vedoucího stravování s vyplněnou přihláškou

- číslo účtu pro stravování: 8898912044/5500

- změnu v nahlášeném stravování lze provést pouze 1x za měsíc, vždy k prvnímu dni nového měsíce

- informace, které pro Vás připravil vedoucí stravování jsme vložili na webové stránky

● Něco ze školního řádu

- učitelka má právo při zjevném onemocnění dítě do mateřské školy nepřijmout

- při rozporuplném názoru na zdravotní stav dítěte /učitelce se zdá nemocné, zákonný zástupce

tvrdí, že je zdravé/ si může učitelka vyžádat potvrzení dětského lékaře

- za příznivého počasí a ovzduší chodí každý den děti ven, je vhodné, aby měly přiměřenou obuv a

oblečení, pobyt venku se uskutečňuje v době od 9.45 do 11.40 hodin

- celodenní děti denně odpočívají na lehátku asi dvě hodiny, na spaní potřebuje dítě noční prádlo s

vyšitou značkou, odpolední odpočinek se koná v době od 12.00 do14.00 hodin, s věkem dítěte se

odpolední odpočinek zkracuje

- zákonný zástupce prohlašuje, že dítě je při vstupu do mateřské školy schopno říci si o

potřebu na WC a nepoužívá pleny

- abychom předcházeli ztrátám a záměnám, dávejte dítěti do mateřské školy jen věci označené

(obuv i oděv)

- telefonní číslo mateřské školy je 558 699 231, mobil 604 414 889 – III.třída, 605 734 041 – II. třída, 605 734 042 – I. třída,733 299 101- IV. třída, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

www.zshukvaldy.cz, součástí školy – mateřská škola

- jestliže dítě onemocní nebo z jiných důvodů nemůže docházet do mateřské školy, je

zákonný zástupce povinný omluvit dítě v mateřské škole do dvou pracovních dnů ( vhodná je

SMS zpráva, e-mail ), plánovanou nepřítomnost hlásí předem

- zákonný zástupce je povinen nahlásit zástupkyni ředitelky pro mateřskou školu změny v

osobních datech dítěte, změny v telefonickém spojení na rodiče, změnu zdravotní způsobilosti,

zdravotní obtíže dítěte, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání., je povinný nahlásit

výskyt infekčního onemocnění.

● Příspěvek rodičů na akce mateřské školy

- „příspěvek rodičů“ ve výši 500 Kč za dítě bude určen pro platbu vstupného za divadelní

představení, mikulášský balíček, fotografii, dárek pro dítě na konec školního roku … a jiné akce

školy, kdy jsme vybírali jednotlivě

- na konci roku bude provedeno vyúčtování a zůstatek se vrátí rodičům

- částku budou vybírat v týdnu od 12. září 2022 do 16. září 2022 třídní učitelky

- přeplatky z předešlého školního roku se již vracely, kdo nebyl přítomen, obdrží v září

● Kroužky

také v letošním školním roce chceme dětem nabídnout zájmové kroužky

LOGOPEDIE – náprava vad výslovnosti, povede Mgr. Vrtná Hana, výběr dětí bude proveden

podle potřeby dítěte individuálně, po domluvě s rodiči – kontaktujte p. učitelku

ANGLICKÝ JAZYK - přípravný kurz pro děti předškolní, na který bude navazovat výuka

v 1. třídě základní školy, kroužek povedou učitelky základní školy

Mgr. Marcela Jašková, Mgr. Silvie Šáchová, Silvie Jati

- kurz je určen pro předškolní děti, děti do 3 skupin rozdělí třídní učitelky

- zahájení kroužku a termíny budou zveřejněny později

MALÝ LAŠÁNEK - kroužek povede uč. Pavlíková Romana , je určený předškolním dětem,

záleží na počtu přihlášených dětí

Kdo má zájem zařadit dítě do kroužku, vyplní návratku, kterou odevzdá do pátku 9. září 2022

třídní učitelce.

● Lyžování se sluníčkem

i v letošním školním roce jsme dostali nabídku na Lyžování se sluníčkem, potřebujeme ale znát Váš

předběžný zájem o tuto aktivitu, jestli se máme přihlásit, zajistit termín a vše ostatní

- přihlásit se mohou děti starší 4 let

- cena kurzu je 2 990 Kč, cena půjčovného 690 Kč

Vyplněnou návratku prosím vraťte do 9. září 2022.

● Škola v přírodě

v letošním školním roce bychom rádi uskutečnili školu v přírodě, ale opět musím znát váš zájem,

zda tuto aktivitu vůbec organizovat

- mohou se přihlásit samostatné děti, které zvládnou odloučení od rodičů na čtyři noci

- jezdíme na nějakou chatu v okolí, odjezd je v pondělí, návrat v pátek

- v letošním roce stál pobyt na škole v přírodě 2 270 Kč.(Těžko odhadnout náklady na pobyt

s ročním předstihem).

Kdo by měl předběžný zájem, prosím vyplňte návratku a odevzdejte do 9. září 2022 třídní učitelce.

● Prázdniny

- v době podzimních prázdnin bude mateřská škola otevřená, středa 26. října 2022, čtvrtek

27. října 2022

- v době vánočních prázdnin bude mateřská škola uzavřena od 23. prosince 2022

do 2. ledna 2023, provoz začne v úterý 3. ledna 2023

● Divadlo

první divadelní představení se uskuteční 9. . 9. 2022 v 9. 00 hodin, děti uvidí Pirátskou pohádku

● aktuální informace budou zveřejňovány na nástěnce u vchodu do mateřské školy a webových

stránkách mateřské školy

● prosíme rodiče: ● označte dětem všechny věci

● nedávejte do mateřské školy nemocné dítě

● kontrolujte, co si dítě bere do mateřské školy, zabraňte nošení nebezpečných

předmětů (nůž, nůžky, jiné ostré předměty, léky…)

● novým dětem budeme tolerovat oblíbeného plyšáčka

● nezapomeňte dát dítěti do šatny náhradní oblečení, u malých dětí 2x

● na pobyt venku chodíme i za mírného deště, dítě potřebuje pláštěnku a gumáky

● v šatnách dětí zůstalo nějaké oblečení, prosíme rodiče, aby si vzali své věci, děkujeme

SkolaOnLine INFORMACE RODIČŮM - září 2022

logo e strava

 

Jídelníček pro dnešní den:

logo

Rozpis využití prostor školy

Venkovní hřiště Atletická dráha
● Tělocvična Společenský sál


Kalendář - podrobný rozpis

Provozní řád sportovního areálu

Videogalerie

Sledujte nás na Facebooku


TOP
×