logo_hukvaldy1 Aktuální informace
Czech Čeština‎

Běží malý zajíček, na zádech má košíček

v něm barevná vajíčka,

co mu dala slepička.

Koho potká tomu praví,

že mu přeje štěstí zdraví. 

 

  Veselé Velikonoce

         přejí 

děti a zaměstnanci MŠ

INFORMACE RODIČŮM

Vyhláška č. 14/2005 Sb.Vyhláška o předškolním vzdělávání

Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

(1) Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem; zároveň zveřejní výsledky projednání podle věty třetí, popřípadě také informaci o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v souladu se zvláštním právním předpisem v době omezení nebo přerušení provozu.

(2) Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Zároveň informuje o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti podle zvláštního právního předpisu v době omezení nebo přerušení provozu.

Možnosti umístění dětí v době hlavních prázdnin:

LÉTO SE SKŘÍTKY NA DVORKU  

Příměstské tábory pro předškolní děti …aneb pokud má vaše školka zavřeno…

V areálu Klubíku Na Dvorku

- Pro děti od 3 let - V areálu LMŠ a Klubíku Na Dvorku ve Fryčovicích a v okolí - dny plné her - Vydáme se spolu do Království víl a skřítků a budeme odkrývat příběhy dávných dob, vyprávět si a zpívat, tvořit a hrát si, svlažíme se v potoce, nasbíráme sladké a šťavnaté plody ze zahrádky, odpočineme ve stínu lesa, upečeme ovocný koláč…..

- Maximální počet dětí: dvě skupiny, každá 13 dětí

Jako zázemí bude sloužit objekt Klubíku. Zde mohou malé děti (které jsou po obědě zvyklé chodit spát) odpočívat.

Na děti budou dohlížet a aktivity organizovat zkušení kvalifikovaní vedoucí.

Děti je možné do tábora umístit ve dnech: Pondělí-Pátek od 7:00-16:00 hodin

V případě zájmu kontaktujte Andreu Kuběnovou Tel. 608 252 689

Termíny: 11. 7. – 26. 8. 2022

( nutné potvrzení o zaměstnání obou rodičů )

Příměstské tábory jsou zdarma dotovány v rámci projektu EU.Účtována vám bude pouze částka za stravné (cca 55 Kč na den).

Více zde: https://www.detinadvorku.cz/primestske-tabory-na-dvorku/

 

LESNÍ ŠKOLKA CHLEBOVICE - ZA POTOKEM

Letní tábory 

http://www.zapotokem.cz/taacutebory.html 

Např. : 

11. - 15. 7. 2022 Vzhůru na palubu (od 5 let) Cena 3100Kč

1. - 5. 8. 2022 Lesní hrátky se zvířátka (od 5 let) Cena 3100Kč

Kontakt: 724 367 544

 

HUBERT

HUKVALDSKÝ BISKUPSKÝ ENVIRONMENTÁLNÍ RESORT

PříměstskÝ tábor pro předškolní děti

Termín: 18. 7. – 22.7. 2022

Manažerka resortu

Nela Vachtarčíková +420 739 395 720 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA FRYČOVICE

Termín otevření: 1. 7. – 22. 7. 2022

Kontakt: 591 142 200, 607 839 257

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRUŠPERK

Termín otevření: 1. 7. – 22. 7. 2022

Kontakt: 558 666 221, 775 886 853

MATEŘSKÁ ŠKOLA ANENSKÁ, FRÝDEK - MÍSTEK

Termín otevření: 1. 7. – 29. 7. 2022

Kontakt: 778 448 557

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOZLOVICE

Termín otevření: 1. 7. – 22. 7. 2022

Kontakt: 558 697 230, 602 172 429

DĚTSKÁ SKUPINA RYCHALTICE

Termín otevření: 1. 7. – 31. 8. 2022

Kontakt: 773 693 321

( Skupina by měla sídlo v Rychalticích v Centru u fary. Po konzultaci s vedoucí je reálný předpoklad otevření od 1. 7. místo od 1. 9. 2022)

 

Zákon 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

  • §33

(11) V měsících červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Na přijímání dětí podle věty první se nevztahuje nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e), ředitel mateřské školy však je povinen zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí.

( Musíte vyplnit žádost o přijetí dané mateřské školy, potvrzení o očkování Vám ráda ofotím ze spisu dítěte)

                                    PaedDr. Vladimíra Nevludová - zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu

PONOŽKOVÝ DEN

V pondělí 21.3. se koná tzv. PONOŽKOVÝ DEN.

Datum 21. 3. symbolicky odkazuje na podstatu postižení, kdy má člověk v genetické výbavě o jeden 21. chromozom navíc, tedy tři. Na toto datum 21.3. proto připadá Světový den Downova syndromu.

A proč zrovna ponožky?  Když se dají dvě ponožky patami k sobě, připomínají chromozom X. Právě proto se staly symbolem Světového dne Downova syndromu. Lidé po celém světě tak 21. března vyjadřují symbolickou podporu lidem s tímto onemocněním nošením rozdílných ponožek.

I my, ZŠ a MŠ Hukvaldy, se zapojujeme, tentokrát už po čtvrté.

Prosíme Vás, abyste v pondělí dětem do školky, či školy dali každou ponožku jinou.

Ve školce se vyfotíme a dáme na stránky školy na podporu Ponožkového dne!

Děkujeme za spolupráci.

Milí rodiče,

jelikož letos nemohly být VÁNOČNÍ BESÍDKY, posíláme Vám odkaz na vánoční vystoupení dětí. 

Přejeme Vám pohodový čas strávený s Vašimi nejmilejšími a snad jsme Vás takhle aspoň trošku potěšili a vánočně naladili. 

Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky,

v novém roce všechno dobré, hodně štěstí, zdraví a úspěchů.

Ať radostné poselství Vánoc naplní naše srdce a přetrvá po celý nový rok! 

Do nového roku vstupujte s čistou hlavou a nohou pravou.

                                    Děti a zaměstnanci MŠ Hukvaldy

Chtěli bychom Vás informovat,že 30. 9. 2021 byl ukončen projekt naší školní zahrady. Informace najdete níže.  

PŘÍRODNÍ ZAHRADA MATEŘSKÉ ŠKOLY LEOŠE JANÁČKA HUKVALDY

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

Celkové způsobilé výdaje: 597 848,90 Kč Realizace projektu

Výše příspěvku SFŽP ČR: 499 999,99 Kč Zahájení: 15. 7. 2020

Výše příspěvku žadatele: 97 848,91 Kč Ukončení: 30. 9. 2021

Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz Státní fond životního prostředí ČR www.sfzp.cz

Ve čtvrtek dne 9. září 2021 je mimořádně uzavřena mateřská škola, důvodem je celodenní přerušení dodávky elektrické energie na území celé obce Hukvaldy.  Děti by neměly zajištěnou stravu. 

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA RODIČŮ DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 26. SRPNA 2021 V 15. 30 HODIN V SÁLE ZÁKLADNÍ ŠKOLY.  SCHŮZKA JE VELMI VHODNÁ PRO RODIČE NOVĚ ZAPSANÝCH DĚTÍ.  MOHOU SE DOSTAVIT I RODIČE DĚTÍ, KTERÉ MATEŘSKOU ŠKOLU JIŽ NAVŠTĚVOVALY.  NA PROGRAMU BUDOU ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ INFORMACE, UPŘESNĚNÍ DOCHÁZKY DĚTÍ. ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO TŘÍD.

NEVLUDOVÁ VLADIMÍRA  zástupkyně ředitelky pro MŠ

Milé děti, vážení rodiče,

přejeme Vám krásné prázdniny plné sluníčka, dobré nálady a nezapomenutelných zážitků. 

Těšíme se na Vás v novém školním roce! 

Paní učitelky a zaměstnanci MŠ

Dnes jsme s dětmi od Zajíčků natočili videoklip na písničku Dr. Tygr, který nazpívala naše paní učitelka Terezka. Byla tak šikovná, že ho už dala dohromady a vložila na https://www.youtube.com/watch?v=jFuEzyUBPEg
Mrkněte...😉

 

Pasování na školáky proběhne dne 24. 6. 2021 v sále školy. Od 15 hodin se budou pasovat děti ze třídy Veverky a od 15:30 hodin děti ze třídy Zajíčci.

Srdečně Vás zveme.

Prosíme o dodržování veškerých  hygienických nařízení.

V přiloženém souboru je uveden seznam dětí přijatých do Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy, p.o. pro školní rok 2021/2022

SEZNAM_PŘIJATÝCH_DĚTÍ_PRO_ŠKOLNÍ_ROK_2021_-_2022.pdf

 

Přijaté děti pro školní rok 2021-2022 podle získanýc bodů 

PŘIJATÉ_DĚTI_PRO_ŠKOLNÍ_ROK_2021_-_2022_PODLE_ZÍSKANÝCH_BODŮ.pdf

Milí rodiče,
chceme vám představit další knihu paní učitelky Hanky Vrtné s názvem TAK MĚ TADY MÁTE. Je volným pokračováním Příběhů pro Anetku, kterou už mnozí z vás znáte. Obě knížky jsou prověřeny dětmi a věřte, že se jim moc líbí. Takže pokud byste třeba chtěli zakoupit jako dárek k MDD, neváhejte, jsou vydány v malém množství, cena je 150 Kč.
Ukázku ke stažení najdete na stránkách:
https://gastrobooks.weebly.com/

Kvůli bezpečnosti dětí se nějakou dobu při pobytu venku budeme zdržovat v areálu školy. 

Při teplém a slunečném počasí dávejte, prosím, dětem na pobyt venku lahvičky s pitím. 

Děkujeme

 

V pondělí 17. května 2021 se uskuteční fotografování dětí na společné foto.  Dítě, které nebude v pondělí v mateřské škole (nemoc apod.), má možnost se přijít vyfotit v době od 8.00 do 8.20 hodin. Jiné focení (se sourozenci ..) NEPROBĚHNE! 

Hody, hody doprovody
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíček.
Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já říkal: Ne, ne, ne.
Na remízku mezi poli,
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem,
malovaná vajíčka.

Krásné Velikonoce prožité v klidu a ve zdraví 

přejí zaměstnanci MŠ

SkolaOnLine Aktuální informace

logo e strava

 

Jídelníček pro dnešní den:

logo

Rozpis využití prostor školy

Venkovní hřiště Atletická dráha
● Tělocvična Společenský sál


Kalendář - podrobný rozpis

Provozní řád sportovního areálu

Videogalerie

Sledujte nás na Facebooku


TOP
×