logo_hukvaldy1 Aktuální informace
Czech Čeština‎

Informace pro nové strávníky MŠ:

Pro přihlášení ke stravování je nutné vyplnit a odevzdat Přihlášku ke stravování a zaplatit zálohu za stravné - 600 Kč (platební údaje viz níže, možno i hotově). Každé přihlášené dítě získá přihlašovací údaje do estravy, kde si budete moci odhlašovat/přihlašovat stravovací dny, vidíte zde na konci každého měsíce přehled vyúčtování, informace o stravném.

Na přihlášku je nutné uvést, zda budete chtít odebírat celodenní stravu, polodenní stravu nebo pouze ranní přesnídávku.

Upozorňuji, že odhlášky stravy je možno provádět pouze v rámci celého dne, to znamená, že např. při celodenní stravě nelze odhlašovat pouze svačinky, vždy jen celý den. Na estravu se můžete přihlásit buď přes webové stránky www.estrava.cz nebo přes mobilní aplikaci eStrava, dostupnou na Obchod Play i App Store (zdarma).

Odhlášení stravy lze provádět nejpozději toho dne do 6:30 – estrava nebo emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Stravu prosím NEODHLAŠUJTE telefonicky.

V případě absence je možno vyzvednout oběd pouze první den nepřítomnosti, po zbytek dnů prosím dbejte na odhlašování stravy.

Cena stravného:

MŠ ranní svačinka (přesnídávka) 11 Kč (12 kč – 7 letí)

MŠ polodenní strava (přesnídávka+oběd) 32 Kč (39 kč – 7 letí)

MŠ celodenní strava (přesnídávka+oběd+svačinka) 40 Kč (48 kč – 7 letí)

Stravné je hrazeno zpětně za skutečně odebrané obědy, např. platba stravného za září proběhne v říjnu.

Zvolit lze platbu stravného inkasem nebo složenkou – vepsat do odevzdané přihlášky.

U inkasa je důležité nastavit dostatečný limit částky pro stažení a datum splatnosti na 10. den v měsíci (stahováno okolo 15.). U inkasa nevyplňujte variabilní symbol, program jej generuje sám.

Složenka je vypisována na začátku dalšího měsíce, rozdána přímo strávníkovi.

VRATNÁ ZÁLOHA – STRAVNÉ

Částka: 600 Kč

Číslo účtu: 8898912044/5500

Zpráva pro příjemce: Záloha - jméno dítěte

Záloha je vratná při ukončení školní docházky nebo odchodu žáka na jinou školu.

V přízemí školy je možnost nahlédnout do vnitřního řádu školní jídelny (červená skříňka).

David Příhoda – vedoucí školní jídelny

Tel.: 773 742 326 Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

INFORMACE RODIČŮM

Některé níže uvedené zprávy již znáte, ale protože na informativní schůzce byli přítomní většinou rodiče „nových“ dětí a pouze někteří, kteří již mateřskou školu navštěvovali, připomínám:

● Úplata za předškolní vzdělávání

- částka stanovená pro školní rok 2022/2023 činí 450 Kč za dítě a platí se převodem na účet

- číslo účtu, na který platby budete posílat, je: 8898912060/5500

- variabilní symbol: prvních šest čísel rodného čísla dítěte

- platit můžete měsíčně, čtvrtletně, pololetně, celoročně, záleží na Vás, jakou možnost si

vyberete, platba musí být připsána na účet do 15. daného měsíce

- připomínám, že děti rok před nástupem školní docházky školné neplatí, děti, které mají

v letošním školním roce odklad školní docházky, školné také neplatí, částka za prázdninové

měsíce bude zveřejněna podle počtu otevřených dnů

- kontrola plateb bude probíhat vždy kolem dvacátého dne daného měsíce

- v nutných případech můžete zaplatit i v hotovosti u uč. Nevludové, vždy do 15. daného

měsíce

- přeplatky budeme vracet v měsíci září na účet ( někdo platil i za prázdninové měsíce )

● Vyzvedávání dětí

- připomínám rodičům, že dítě si může vyzvednout z mateřské školy pouze zákonný zástupce,

to je matka nebo otec, v jiných případech potřebujete pověření pro osoby, které dítě

vyzvedávají

- stará pověření platí, jestliže došlo ke změně, nezapomeňte vypsat pověření nové

- zákonný zástupce, pověřená osoba si může vyzvednout dítě před obědem, nejvhodnější doba

11.15 - 11.40 po obědě, 11.45 - 12.30 (podle rozdělení do tříd), po odpoledním odpočinku od

14.15 do 16.00 hod. nebo v době individuálně dohodnuté s učitelkou

- pozor na pozdní vyzvedávání dětí!, provoz mateřské školy je do 16.00 hodin

● Zvonění

- všechny třídy mají své zvonky

- od 6.00 hod. začíná pouze třída Veverek , od 7.00 hodin již fungují všechny třídy

- děti se schází do 8.15 hodin, pak se vchod zamyká a vy musíte použít vchod základní školy

● Stravování

informace týkající se stravování Vám poskytne vedoucí školní jídelny na tel. čísle 558 699 336,

mobil 773 742 326, já jen připomínám:

- nahlaste do 31. 8. změny ve stravování

- 1. září 2022 mají nahlášenou stravu všechny děti ( kdo ví, že dítě nepřijde, prosím odhlaste)

- stravování dítěte, které navštěvuje mateřskou školu, můžete odhlásit i v den, kdy dítě onemocní,

nejpozději však do 6.30 hodin přes webové stránky e- stravu, emailem na školní jídelnu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- rodiče nových dětí se přihlásí u vedoucího stravování s vyplněnou přihláškou

- číslo účtu pro stravování: 8898912044/5500

- změnu v nahlášeném stravování lze provést pouze 1x za měsíc, vždy k prvnímu dni nového měsíce

- informace, které pro Vás připravil vedoucí stravování jsme vložili na webové stránky

● Něco ze školního řádu

- učitelka má právo při zjevném onemocnění dítě do mateřské školy nepřijmout

- při rozporuplném názoru na zdravotní stav dítěte /učitelce se zdá nemocné, zákonný zástupce

tvrdí, že je zdravé/ si může učitelka vyžádat potvrzení dětského lékaře

- za příznivého počasí a ovzduší chodí každý den děti ven, je vhodné, aby měly přiměřenou obuv a

oblečení, pobyt venku se uskutečňuje v době od 9.45 do 11.40 hodin

- celodenní děti denně odpočívají na lehátku asi dvě hodiny, na spaní potřebuje dítě noční prádlo s

vyšitou značkou, odpolední odpočinek se koná v době od 12.00 do14.00 hodin, s věkem dítěte se

odpolední odpočinek zkracuje

- zákonný zástupce prohlašuje, že dítě je při vstupu do mateřské školy schopno říci si o

potřebu na WC a nepoužívá pleny

- abychom předcházeli ztrátám a záměnám, dávejte dítěti do mateřské školy jen věci označené

(obuv i oděv)

- telefonní číslo mateřské školy je 558 699 231, mobil 604 414 889 – III.třída, 605 734 041 – II. třída, 605 734 042 – I. třída,733 299 101- IV. třída, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

www.zshukvaldy.cz, součástí školy – mateřská škola

- jestliže dítě onemocní nebo z jiných důvodů nemůže docházet do mateřské školy, je

zákonný zástupce povinný omluvit dítě v mateřské škole do dvou pracovních dnů ( vhodná je

SMS zpráva, e-mail ), plánovanou nepřítomnost hlásí předem

- zákonný zástupce je povinen nahlásit zástupkyni ředitelky pro mateřskou školu změny v

osobních datech dítěte, změny v telefonickém spojení na rodiče, změnu zdravotní způsobilosti,

zdravotní obtíže dítěte, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání., je povinný nahlásit

výskyt infekčního onemocnění.

● Příspěvek rodičů na akce mateřské školy

- „příspěvek rodičů“ ve výši 500 Kč za dítě bude určen pro platbu vstupného za divadelní

představení, mikulášský balíček, fotografii, dárek pro dítě na konec školního roku … a jiné akce

školy, kdy jsme vybírali jednotlivě

- na konci roku bude provedeno vyúčtování a zůstatek se vrátí rodičům

- částku budou vybírat v týdnu od 12. září 2022 do 16. září 2022 třídní učitelky

- přeplatky z předešlého školního roku se již vracely, kdo nebyl přítomen, obdrží v září

● Kroužky

také v letošním školním roce chceme dětem nabídnout zájmové kroužky

LOGOPEDIE – náprava vad výslovnosti, povede Mgr. Vrtná Hana, výběr dětí bude proveden

podle potřeby dítěte individuálně, po domluvě s rodiči – kontaktujte p. učitelku

ANGLICKÝ JAZYK - přípravný kurz pro děti předškolní, na který bude navazovat výuka

v 1. třídě základní školy, kroužek povedou učitelky základní školy

Mgr. Marcela Jašková, Mgr. Silvie Šáchová, Silvie Jati

- kurz je určen pro předškolní děti, děti do 3 skupin rozdělí třídní učitelky

- zahájení kroužku a termíny budou zveřejněny později

MALÝ LAŠÁNEK - kroužek povede uč. Pavlíková Romana , je určený předškolním dětem,

záleží na počtu přihlášených dětí

Kdo má zájem zařadit dítě do kroužku, vyplní návratku, kterou odevzdá do pátku 9. září 2022

třídní učitelce.

● Lyžování se sluníčkem

i v letošním školním roce jsme dostali nabídku na Lyžování se sluníčkem, potřebujeme ale znát Váš

předběžný zájem o tuto aktivitu, jestli se máme přihlásit, zajistit termín a vše ostatní

- přihlásit se mohou děti starší 4 let

- cena kurzu je 2 990 Kč, cena půjčovného 690 Kč

Vyplněnou návratku prosím vraťte do 9. září 2022.

● Škola v přírodě

v letošním školním roce bychom rádi uskutečnili školu v přírodě, ale opět musím znát váš zájem,

zda tuto aktivitu vůbec organizovat

- mohou se přihlásit samostatné děti, které zvládnou odloučení od rodičů na čtyři noci

- jezdíme na nějakou chatu v okolí, odjezd je v pondělí, návrat v pátek

- v letošním roce stál pobyt na škole v přírodě 2 270 Kč.(Těžko odhadnout náklady na pobyt

s ročním předstihem).

Kdo by měl předběžný zájem, prosím vyplňte návratku a odevzdejte do 9. září 2022 třídní učitelce.

● Prázdniny

- v době podzimních prázdnin bude mateřská škola otevřená, středa 26. října 2022, čtvrtek

27. října 2022

- v době vánočních prázdnin bude mateřská škola uzavřena od 23. prosince 2022

do 2. ledna 2023, provoz začne v úterý 3. ledna 2023

● Divadlo

první divadelní představení se uskuteční 9. . 9. 2022 v 9. 00 hodin, děti uvidí Pirátskou pohádku

● aktuální informace budou zveřejňovány na nástěnce u vchodu do mateřské školy a webových

stránkách mateřské školy

● prosíme rodiče: ● označte dětem všechny věci

● nedávejte do mateřské školy nemocné dítě

● kontrolujte, co si dítě bere do mateřské školy, zabraňte nošení nebezpečných

předmětů (nůž, nůžky, jiné ostré předměty, léky…)

● novým dětem budeme tolerovat oblíbeného plyšáčka

● nezapomeňte dát dítěti do šatny náhradní oblečení, u malých dětí 2x

● na pobyt venku chodíme i za mírného deště, dítě potřebuje pláštěnku a gumáky

● v šatnách dětí zůstalo nějaké oblečení, prosíme rodiče, aby si vzali své věci, děkujeme

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA RODIČŮ DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SE USKUTEČNÍ V PONDĚLÍ 29. SRPNA 2021 V 15. 30 HODIN V SÁLE ZÁKLADNÍ ŠKOLY.  SCHŮZKA JE VELMI VHODNÁ PRO RODIČE NOVĚ ZAPSANÝCH DĚTÍ.  MOHOU SE DOSTAVIT I RODIČE DĚTÍ, KTERÉ MATEŘSKOU ŠKOLU JIŽ NAVŠTĚVOVALY.  NA PROGRAMU BUDOU ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ INFORMACE, UPŘESNĚNÍ DOCHÁZKY DĚTÍ. ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO TŘÍD.

NEVLUDOVÁ VLADIMÍRA  zástupkyně ředitelky pro MŠ

Krásné prázdniny a dovolenou prožitou v klidu, pohodě a se spoustou sluníčka a odpočinku

Vám přejí děti a zaměstnanci mateřské školy Hukvaldy

Zveřejňujeme seznam dětí přijatých do Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy, p.o. pro školní rok 2022/2023

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

Běží malý zajíček, na zádech má košíček

v něm barevná vajíčka,

co mu dala slepička.

Koho potká tomu praví,

že mu přeje štěstí zdraví. 

 

  Veselé Velikonoce

         přejí 

děti a zaměstnanci MŠ

INFORMACE RODIČŮM

Vyhláška č. 14/2005 Sb.Vyhláška o předškolním vzdělávání

Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

(1) Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem; zároveň zveřejní výsledky projednání podle věty třetí, popřípadě také informaci o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v souladu se zvláštním právním předpisem v době omezení nebo přerušení provozu.

(2) Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Zároveň informuje o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti podle zvláštního právního předpisu v době omezení nebo přerušení provozu.

Možnosti umístění dětí v době hlavních prázdnin:

LÉTO SE SKŘÍTKY NA DVORKU  

Příměstské tábory pro předškolní děti …aneb pokud má vaše školka zavřeno…

V areálu Klubíku Na Dvorku

- Pro děti od 3 let - V areálu LMŠ a Klubíku Na Dvorku ve Fryčovicích a v okolí - dny plné her - Vydáme se spolu do Království víl a skřítků a budeme odkrývat příběhy dávných dob, vyprávět si a zpívat, tvořit a hrát si, svlažíme se v potoce, nasbíráme sladké a šťavnaté plody ze zahrádky, odpočineme ve stínu lesa, upečeme ovocný koláč…..

- Maximální počet dětí: dvě skupiny, každá 13 dětí

Jako zázemí bude sloužit objekt Klubíku. Zde mohou malé děti (které jsou po obědě zvyklé chodit spát) odpočívat.

Na děti budou dohlížet a aktivity organizovat zkušení kvalifikovaní vedoucí.

Děti je možné do tábora umístit ve dnech: Pondělí-Pátek od 7:00-16:00 hodin

V případě zájmu kontaktujte Andreu Kuběnovou Tel. 608 252 689

Termíny: 11. 7. – 26. 8. 2022

( nutné potvrzení o zaměstnání obou rodičů )

Příměstské tábory jsou zdarma dotovány v rámci projektu EU.Účtována vám bude pouze částka za stravné (cca 55 Kč na den).

Více zde: https://www.detinadvorku.cz/primestske-tabory-na-dvorku/

 

LESNÍ ŠKOLKA CHLEBOVICE - ZA POTOKEM

Letní tábory 

http://www.zapotokem.cz/taacutebory.html 

Např. : 

11. - 15. 7. 2022 Vzhůru na palubu (od 5 let) Cena 3100Kč

1. - 5. 8. 2022 Lesní hrátky se zvířátka (od 5 let) Cena 3100Kč

Kontakt: 724 367 544

 

HUBERT

HUKVALDSKÝ BISKUPSKÝ ENVIRONMENTÁLNÍ RESORT

PříměstskÝ tábor pro předškolní děti

Termín: 18. 7. – 22.7. 2022

Manažerka resortu

Nela Vachtarčíková +420 739 395 720 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA FRYČOVICE

Termín otevření: 1. 7. – 22. 7. 2022

Kontakt: 591 142 200, 607 839 257

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRUŠPERK

Termín otevření: 1. 7. – 22. 7. 2022

Kontakt: 558 666 221, 775 886 853

MATEŘSKÁ ŠKOLA ANENSKÁ, FRÝDEK - MÍSTEK

Termín otevření: 1. 7. – 29. 7. 2022

Kontakt: 778 448 557

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOZLOVICE

Termín otevření: 1. 7. – 22. 7. 2022

Kontakt: 558 697 230, 602 172 429

DĚTSKÁ SKUPINA RYCHALTICE

Termín otevření: 1. 7. – 31. 8. 2022

Kontakt: 773 693 321

( Skupina by měla sídlo v Rychalticích v Centru u fary. Po konzultaci s vedoucí je reálný předpoklad otevření od 1. 7. místo od 1. 9. 2022)

 

Zákon 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

  • §33

(11) V měsících červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Na přijímání dětí podle věty první se nevztahuje nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e), ředitel mateřské školy však je povinen zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí.

( Musíte vyplnit žádost o přijetí dané mateřské školy, potvrzení o očkování Vám ráda ofotím ze spisu dítěte)

                                    PaedDr. Vladimíra Nevludová - zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu

PONOŽKOVÝ DEN

V pondělí 21.3. se koná tzv. PONOŽKOVÝ DEN.

Datum 21. 3. symbolicky odkazuje na podstatu postižení, kdy má člověk v genetické výbavě o jeden 21. chromozom navíc, tedy tři. Na toto datum 21.3. proto připadá Světový den Downova syndromu.

A proč zrovna ponožky?  Když se dají dvě ponožky patami k sobě, připomínají chromozom X. Právě proto se staly symbolem Světového dne Downova syndromu. Lidé po celém světě tak 21. března vyjadřují symbolickou podporu lidem s tímto onemocněním nošením rozdílných ponožek.

I my, ZŠ a MŠ Hukvaldy, se zapojujeme, tentokrát už po čtvrté.

Prosíme Vás, abyste v pondělí dětem do školky, či školy dali každou ponožku jinou.

Ve školce se vyfotíme a dáme na stránky školy na podporu Ponožkového dne!

Děkujeme za spolupráci.

Milí rodiče,

jelikož letos nemohly být VÁNOČNÍ BESÍDKY, posíláme Vám odkaz na vánoční vystoupení dětí. 

Přejeme Vám pohodový čas strávený s Vašimi nejmilejšími a snad jsme Vás takhle aspoň trošku potěšili a vánočně naladili. 

Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky,

v novém roce všechno dobré, hodně štěstí, zdraví a úspěchů.

Ať radostné poselství Vánoc naplní naše srdce a přetrvá po celý nový rok! 

Do nového roku vstupujte s čistou hlavou a nohou pravou.

                                    Děti a zaměstnanci MŠ Hukvaldy

Chtěli bychom Vás informovat,že 30. 9. 2021 byl ukončen projekt naší školní zahrady. Informace najdete níže.  

PŘÍRODNÍ ZAHRADA MATEŘSKÉ ŠKOLY LEOŠE JANÁČKA HUKVALDY

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

Celkové způsobilé výdaje: 597 848,90 Kč Realizace projektu

Výše příspěvku SFŽP ČR: 499 999,99 Kč Zahájení: 15. 7. 2020

Výše příspěvku žadatele: 97 848,91 Kč Ukončení: 30. 9. 2021

Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz Státní fond životního prostředí ČR www.sfzp.cz

Ve čtvrtek dne 9. září 2021 je mimořádně uzavřena mateřská škola, důvodem je celodenní přerušení dodávky elektrické energie na území celé obce Hukvaldy.  Děti by neměly zajištěnou stravu. 

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA RODIČŮ DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 26. SRPNA 2021 V 15. 30 HODIN V SÁLE ZÁKLADNÍ ŠKOLY.  SCHŮZKA JE VELMI VHODNÁ PRO RODIČE NOVĚ ZAPSANÝCH DĚTÍ.  MOHOU SE DOSTAVIT I RODIČE DĚTÍ, KTERÉ MATEŘSKOU ŠKOLU JIŽ NAVŠTĚVOVALY.  NA PROGRAMU BUDOU ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ INFORMACE, UPŘESNĚNÍ DOCHÁZKY DĚTÍ. ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO TŘÍD.

NEVLUDOVÁ VLADIMÍRA  zástupkyně ředitelky pro MŠ

Milé děti, vážení rodiče,

přejeme Vám krásné prázdniny plné sluníčka, dobré nálady a nezapomenutelných zážitků. 

Těšíme se na Vás v novém školním roce! 

Paní učitelky a zaměstnanci MŠ

Dnes jsme s dětmi od Zajíčků natočili videoklip na písničku Dr. Tygr, který nazpívala naše paní učitelka Terezka. Byla tak šikovná, že ho už dala dohromady a vložila na https://www.youtube.com/watch?v=jFuEzyUBPEg
Mrkněte...😉

 

Pasování na školáky proběhne dne 24. 6. 2021 v sále školy. Od 15 hodin se budou pasovat děti ze třídy Veverky a od 15:30 hodin děti ze třídy Zajíčci.

Srdečně Vás zveme.

Prosíme o dodržování veškerých  hygienických nařízení.

V přiloženém souboru je uveden seznam dětí přijatých do Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy, p.o. pro školní rok 2021/2022

SEZNAM_PŘIJATÝCH_DĚTÍ_PRO_ŠKOLNÍ_ROK_2021_-_2022.pdf

 

Přijaté děti pro školní rok 2021-2022 podle získanýc bodů 

PŘIJATÉ_DĚTI_PRO_ŠKOLNÍ_ROK_2021_-_2022_PODLE_ZÍSKANÝCH_BODŮ.pdf

SkolaOnLine Aktuální informace

logo e strava

 

Jídelníček pro dnešní den:

logo

Rozpis využití prostor školy

Venkovní hřiště Atletická dráha
● Tělocvična Společenský sál


Kalendář - podrobný rozpis

Provozní řád sportovního areálu

Videogalerie

Sledujte nás na Facebooku


TOP
×