logo_hukvaldy1 Oznámení o zapojení do jednodenní výstražné  stávky ČMOS PŠ dne 27. listopadu 2023
Czech Čeština‎

Oznamujeme, že se dne 27. listopadu 2023 zaměstnanci ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy, p.o. zapojí do výstražné jednodenní stávky, kterou vyhlásil a organizuje Českomoravský odborový svaz pracovníků školství.

Právo na stávku je zakotveno v článku 27 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky

Forma výstražné stávky:

  • jednodenní přerušení práce po celou pracovní dobu dne 27. 11. 2023

 Důvod a cíle stávky:

„Vzdělávání musí přestat podléhat politikaření. Školy a rodiče jsou často v médiích vystavování nejrůznějším návrhům a úvahám, které neproběhly potřebnou odbornou diskuzí,
a přesto jsou z různých míst včetně MŠMT prezentovány. Výdaje na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí do budoucnosti.

Naše požadavky jsou legitimní, jde nám o udržení kvality vzdělávání našich dětí:

  • zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy;
  • zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024;
  • nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily.

Cíl stávky:
Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek.
Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly; aby
z prostředků na platy nebyly uhrazovány dávky v nemoci.“

Zdroj: skolskeodbory.cz/vystrazna-jednodenni-stavka

Zástupci stávkového výboru:

Mgr. Radmila Křenková
Mgr. Vanda Filková
Mgr. Kateřina Větřilová

V Hukvaldech 21. 11. 2023

Přílohy:

SkolaOnLine Oznámení o zapojení do jednodenní výstražné  stávky ČMOS PŠ dne 27. listopadu 2023

logo e strava

 

Jídelníček pro dnešní den:

logo

Rozpis využití prostor školy

-->

Venkovní hřiště Atletická dráha
Tělocvična Společenský sál


Kalendář - podrobný rozpis

Provoz venkovního hřiště (PDF, 565 kB)

Provozní řád sportovního areálu

Videogalerie

Sledujte nás na Facebooku


TOP
×