logo_hukvaldy1 DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL - REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Czech Čeština‎

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy se do programu zapojila. Na dobu od ledna do srpna 2022 jsme získali na doučování žáků dotaci ve výši 64 025 Kč.
Cílem programu je zajistit přednostní doučování dětem (žákům), kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

S pomocí daných kritérií ředitelka školy spolu s učiteli identifikuje žáky, pro které je program primárně určen – jsou ohroženi školním neúspěchem zejména v důsledku koronakrize (např. se jim nedostávalo dostatečné podpory v rodině, měli špatné materiální zázemí pro účast na výuce nebo mají speciální vzdělávací potřeby, které nemohly být naplňovány). Kritéria zaostřují na žáky, kterým je vhodné dlouhodoběji věnovat zvýšenou pozornost a podporovat je při dosahování úspěchů ve škole.
Pro zařazení žáka či žákyně do programu doučování je určující, zda naplňuje jedno nebo více z uvedených kritérií.

Do doučování se zapojilo 13 učitelů, kteří se věnují žákům nad rámec svých pracovních povinností. Každý učitel ví, jaké učivo žák potřebuje procvičit nebo vysvětlit. Učitelé vyučují buď jako jednotlivé hodiny pravidelně, v blocích skupinového doučování, realizují doučování individuálně pro jednoho žáka nebo mají nárazově jednorázové skupinové či individuální doučování.

Ve školním roce 2021/2022 – období září – prosinec 2021 jsme se také zapojili do projektu doučování v rámci Národního plánu doučování Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Učitelé odučili nad rámec svých pracovních povinností 164 vyučovacích hodin.

Oba projekty jsou pro žáky velkým přínosem.

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

SkolaOnLine DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL - REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

logo e strava

 

Jídelníček pro dnešní den:

logo

Rozpis využití prostor školy

Venkovní hřiště Atletická dráha
● Tělocvična Společenský sál


Kalendář - podrobný rozpis

Provozní řád sportovního areálu

Videogalerie

Sledujte nás na Facebooku


TOP
×