logo_hukvaldy1 Provoz Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy od 11.1.2021 do 22.1.2021
Czech Čeština‎

Provoz Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy bude od 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021 ve stejném režimu jako v týdnu od 4. 1. 2021 do 11. 1. 2021.

To znamená mateřská škola neomezeně, první a druhý ročník prezenčně (včetně školní družiny), třetí až devátý ročník povinně distančně. Školní klub v provozu nebude (není možné dodržet homogenitu skupin v kroužcích). Jsou možné, po dohodě s učitelem, prezenční individuální konzultace žáka a rodiče ve škole.

Hodnocení žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021 bude formou klasifikace (známky ve ŠkoleOnLine), v prvním až pátém ročníku bude výpis z vysvědčení doplněn slovním hodnocením. Výpis z vysvědčení a slovní hodnocení obdrží žáci 28. 1. 2021. V případě, že se žáci do školy nevrátí, bude výpis z vysvědčení a slovní hodnocení zasláno přes ŠkoluOnLine a po návratu k prezenční výuce obdrží fyzicky nejpozději do tří dnů.

Při hodnocení žáků bude zohledněna práce žáků v prezenční i distanční výuce. Ve většině případů budou učitelé hodnotit mírněji, s ohledem na podmínky žáků pro distanční výuku, a tedy známky budou lepší než pouze při prezenční výuce.

Učitelé budou zohledňovat:

 • účast na distanční výuce;
 • aktivitu při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v synchronní i asynchronní distanční výuce);
 • osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky;
 • řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita apod.;
 • schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá odpovědnost za svou práci;
 • to, jak si žák vytvořil prostředí pro učení doma;
 • to, jak si v digitálním zařízení vytvořil osobní učební prostředí;
 • to, jak si osvojil nové digitální kompetence související s distanční výukou synchronní i asynchronní formou;
 • to, jak při distančním vzdělávání podporuje spolužáky;
 • to, zda a jak plnil další doplňkové úkoly;
 • to, zda si žák pamatuje znalosti nabyté při prezenční výuce a dříve osvojené znalosti a dovednosti dokáže při dalším procesu učení používat;
 • osobní portfolio žáka (v listinné či digitální podobě).

Informace o možnosti konzultace s jednotlivými učiteli obdrželi rodiče přes ŠkoluOnLine.

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

SkolaOnLine Provoz Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy od 11.1.2021 do 22.1.2021

logo e strava

 

Jídelníček pro dnešní den:

Rozpis využití prostor školy

Akce školy
Venkovní hřiště Atletická dráha
● Tělocvična Společenský sál


Kalendář - podrobný rozpis

Provozní řád sportovního areálu

Videogalerie

Sledujte nás na Facebooku


TOP
×