logo_hukvaldy1 Informace k provozu Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy od 4. do 10. ledna 2021
Czech Čeština‎

Mateřská škola:

Provoz mateřské školy bude realizován jako doposud. Za dodržení pravidel Manuálu MŠMT.

Základní škola:

1. A, 1. B , 2. A – Osobní přítomnost žáků ve škole.

Všichni žáci těchto tříd budou vstupovat hlavním vchodem školy s rozestupy a rouškami. Jsou povinni použít desinfekci. Žádáme rodiče, aby do školy vstupovali pouze v nezbytných záležitostech a za splnění hygienických požadavků (rozestupy, roušky, desinfekce).

3. – 9. ročník – Distanční výuka dle rozvrhu hodin, který bude vyvěšen na webových stránkách školy.

Žáci, kteří vrátili zapůjčený tablet, si jej mohou opět, po dohodě s M. Křenkem (tel. 724 217 986) nebo R. Jaroškem, zapůjčit.

Ve škole budou umožněny, po dohodě s učitelem, individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagog, může být přítomen i zákonný zástupce).

Školní družina:

Bude v provozu ranní i odpolední družina - pouze pro žáky 1. A, 1. B a 2. A. Žáci budou přicházet do svých kmenových tříd, kde budou mít k dispozici hry a stavebnice. Vychovatelka bude mít nad dětmi dohled. Nemohou být všichni
společně v jedné třídě, aby se nemísili.

Odpolední družina – žáci budou ve svých třídách (3 oddělení). Rodiče budou moci žáky vyzvedávat do 13:00 hod., potom až od 15:00 hod. z důvodu vycházek.

Školní klub:

Nebudou realizovány kroužky školního klubu, protože jsou v nich zapojeni žáci z různých tříd. Nelze dodržet homogenitu skupiny.

Školní jídelna:

Stravování žáků i dětí z mateřské školy bude organizováno tak, aby byly dodrženy veškeré hygienické požadavky:

  • Rozestupy.
  • Maximální počet osob u jednoho stolu 4 osoby.
  • Organizace stravování žáků tak, aby nedocházelo k prolínání skupin žáků.
  • Stravovat v jídelně se mohou pouze žáci a zaměstnanci, kteří se účastní prezenční výuky.
  • Ostatní žáci si mohou vyzvednout a odnést oběd u výdejního okénkav určené době.

V Hukvaldech 29. 12. 2020

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

Přílohy:

SkolaOnLine Informace k provozu Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy od 4. do 10. ledna 2021

logo e strava

 

Jídelníček pro dnešní den:

Rozpis využití prostor školy

Akce školy
Venkovní hřiště Atletická dráha
● Tělocvična Společenský sál


Kalendář - podrobný rozpis

Provozní řád sportovního areálu

Videogalerie

Sledujte nás na Facebooku


TOP
×