logo_hukvaldy1 Provoz Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy od 18. 11. 2020
Czech Čeština‎

Provoz školy je v souladu s Informacemi k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020, vydanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (viz. příloha).

 1. Provoz mateřské školy je zachován jako doposud, za dodržení provozu podle Manuálu, vydaného MŠMT.
  • Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 2. Provoz základní školy
  • Je povolena osobní přítomnost žáků 1. A, 1. B a 2. A.
   1. Pro ostatní žáky školy pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
   2. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Konzultace budou probíhat na základě dohody jednotlivých učitelů s rodiči nebo žáky.
  • Prezenční výuka 1. A, 1. B a 2. A bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy tříd se nebudou slučovat ani jinak prolínat).
  • Žáci 1. A a 1. B budou do školy přicházet hlavním vchodem školy. Žáci 1. A v 7:45 hod., žáci 1. B v 7:55 hod. Žáci 2. A budou přicházet vchodem z parkoviště ke společenskému sálu v 8:00 hod. tak, aby v šatnách docházelo k co nejmenšímu mísení žáků.
   1. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole).
   2. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
   3. Jednotlivé třídy mohou realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
 3. Provoz školní družiny
  • Ranní družina nebude v provozu (není možné zajistit příchod žáků tak, aby nedocházelo k jejich mísení).
  • Odpolední družina bude v provozu do 16:00 hod. s tím, že děti bude možno vyzvedávat do 13:00 hod., a pak až od 15:00 hod. (v případě příznivého počasí budou děti chodit do přírody na vycházky).
 4. Provoz školního klubu
  • Kroužky školního klubu nemohou být realizovány.
 5. Provoz školní jídelny
  • Ve školní jídelně se budou prezenčně stravovat pouze žáci 1. A, 1. B a 2. A s rozvržením stravování tak, aby nedocházelo k mísení tříd a setkávání žáků.
  • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou konzumace stravy.
   1. Všichni žáci školy mají v době povinné distanční i prezenční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci 3. – 9. roč. nemohou jíst oběd ve školní jídelně. Přihlášeným strávníkům je jídlo vydáváno do jednorázových přepravek.

V Hukvaldech, dne 12. 11. 2020

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

Ke stažení:

SkolaOnLine Provoz Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy od 18. 11. 2020

logo e strava

 

Jídelníček pro dnešní den:

Rozpis využití prostor školy

Akce školy
Venkovní hřiště Atletická dráha
● Tělocvična Společenský sál


Kalendář - podrobný rozpis

Provozní řád sportovního areálu

Videogalerie

Sledujte nás na Facebooku


TOP
×