logo_hukvaldy1 Osobní přítomnost žáků 6., 7., 8. ročníku ve škole - doplnění 2. 6. 2020
Czech Čeština‎

Osobní přítomnost žáků všech ročníků 2. stupně Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy od 8. 6. 2020

Od 8. 6. 2020 se díky příznivému vývoji epidemiologické situace umožňuje osobní přítomnost žáků všech ročníků 2. st. základní školy.

Prostorové podmínky školy neumožňují přítomnost žáků 6., 7. a 8. ročníku ve třídách. Třídy jsou využity pro žáky 1. st., 9. ročníku a pro distanční výuku. Učitelé budou nadále tyto žáky vzdělávat distanční formou jako doposud (Microsoft Teams, iškola, WhatsApp a telefony).

Všichni žáci a všichni učitelé spolupracují. O každém žákovi učitelé vědí. Ti žáci, kteří nemají odpovídající technické vybavení, mají zapůjčeny školní tablety.

Každý třídní učitel je v kontaktu se svou třídou.

V případě potřeby mohou žáci 6., 7., 8., ročníku, po domluvě s učiteli, do školy přijít z těchto důvodů:

  • Individuální nebo skupinové konzultace (do počtu max. 15 žáků) nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020
  • Třídnické hodiny. • Socializační aktivity
  • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole
  • Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb
  • Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Doplnění dne 2. 6. 2020

Na základě požadavků rodičů stanovuji dobu přítomnosti žáků 6., 7., 8. ročníku ve škole na čtvrtky 11. 6., a 18. 6. 2020 vždy od 9:00 hod., do 12:35 hod. s rozvrhem dle přiložené tabulky v učebnách daných ročníků. Přítomnost žáků na této prezenční výuce je dobrovolná. Ve čtvrtek 25. 6. 2020 si přijdou pro vysvědčení.

Podrobné informace v příloze.

Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení (seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění).

Děkuji všem pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům školy i rodičům za velký kus práce při zvládání problémů s distanční výukou a znovuotevřením škol.

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

Ke stažení:

SkolaOnLine Osobní přítomnost žáků 6., 7., 8. ročníku ve škole - doplnění 2. 6. 2020

logo e strava

 

Jídelníček pro dnešní den:

Rozpis využití prostor školy

Akce školy
Venkovní hřiště Atletická dráha
● Tělocvična Společenský sál


Kalendář - podrobný rozpis

Provozní řád sportovního areálu

Videogalerie

Sledujte nás na Facebooku


TOP
×