logo_hukvaldy1 Přítomnosti žáků1. stupně ve škole od 25. 5. 2020.
Czech Čeština‎

Shrnutí a doplnění základních informací k obnovení osobní přítomnosti žáků1. stupně ve škole od 25. 5. 2020.

Stále je platný materiál Ministerstva školství zveřejněný na webové stránce školy www.zshukvaldy.cz s názvem: Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a jejich podmínkách. Jsou zde uvedeny hygienické podmínky, které musíme dodržet. Všechny jsme podle pokynů pro žáky zajistili a budeme je dodržovat.

V článku Přihláška ke vzdělávacím aktivitám je ke stažení čestné prohlášení, které žáci vyplněné a vámi podepsané, odevzdají při příchodu do školy v pondělí 25. 5. 2020. Pokud jste již neodevzdali třídním učitelům. Bez tohoto prohlášení nemůžeme žáky do školy pustit.

Žáci budou přicházet do školy v rozmezí 7:20 hod – 7:50 hod. Průběžně půjdou do svých tříd bez přezutí a převlečení v šatnách. Ve třídě je budou čekat třídní učitelé, kteří zajistí dezinfekci.

Výuka bude probíhat každý den od 8:00 do 11:40 hod. V 11:40 hod. budou žáci s rozestupy odcházet domů nebo pod dohledem vychovatelek a asistentek půjdou od 11:50 hod. na oběd (po ukončení stravování mateřské školy). Budou opět dodržena stanovená hygienická opatření.

Žáci si ponechají učební pomůcky a školní potřeby (učebnice, sešity, pouzdra apod.) ve škole. Do školy budou chodit pouze s batůžkem, kde budou mít vedle nápoje a svačiny minimálně dvě roušky a sáček na jejich uložení. Nebudou mít žádné domácí úkoly. Třídní učitelky po skončení výuky zašlou dětem, které se výuky neúčastní, shrnutí učiva, které se ten den probralo, případně nějaký úkol.

Odpolední aktivity budou probíhat pod vedením vychovatelek ŠD a asistentek pedagoga. Opět za dodržení stanovených hygienických požadavků.

NOVĚ: Žáci se budou moci zúčastnit dopoledních i odpoledních aktivit, za dodržení hygienických požadavků, i mimo areál školy. (Nechodíme do parku kolem supermarketu nebo nemocnice). Rozhodují pedagogičtí pracovníci dle podmínek.

V případě dotazů, omluvy žáků z výuky, připomínek, návrhů apod., kontaktujte třídní učitele nebo ředitelku školy přes iškolu, případně telefonicky.

Děkuji rodičům, kteří vyšli škole vstříc při sestavování skupin tak, abychom nepřekročili počet 15 žáků ve skupině. Velmi nám to pomohlo.

V Hukvaldech 22. 5. 2020

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

SkolaOnLine Přítomnosti žáků1. stupně ve škole od 25. 5. 2020.

logo e strava

 

Jídelníček pro dnešní den:

Rozpis využití prostor školy

Akce školy
Venkovní hřiště Atletická dráha
● Tělocvična Společenský sál


Kalendář - podrobný rozpis

Provozní řád sportovního areálu

Videogalerie

Sledujte nás na Facebooku


TOP
×