logo_hukvaldy1 Otvírání pramenů s Lašánkem
Czech Čeština‎

Otvírání pramenů s Lašánkem

Základní škola a Mateřská škola získala v rámci tohoto projektu z Ministerstva školství částku 47 000 Kč na akce Noc s Andersenem, čtenářskou soutěž Komu čtení nevadí a vyhlášení ankety čtenář roku obecní knihovny 2008 (obecní knihovna je součástí právního subjektu ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy).

Celou akci jsme započali výrobou plakátů s žáky vyšších ročníků, ve kterých jsme pozvali žáky, rodiče, prarodiče, zaměstnance školy i širokou veřejnost. Plakáty jsme vyvěsili na všechny vchody do školy. Současně jsme účel akce vysvětlili žákům - lašánkům a dali jsme jim za úkol, aby i oni přizvali své kamarády, rodiče, prarodiče. Osobně jsme také pozvali žáky školy, kteří do Lašánku nechodí. Mnozí žáci byli od začátku nečekaně nadšení a někteří nám poměrně často příležitostně sdělovali, že se už moc těší.

„Otvírání" se pak uskutečnilo až v náhradním termínu, v prvním termínu bylo počasí až ukázkově škaredé. K pramenům jsme vyrazili všichni společně od školy, děti jsme poučili, jak se mají chovat v lese. Nečekaně brzy po začátku výpravy se u dětí objevil hrozný hlad.

U pramenů jsme potkali dvě velice smutné víly, které byly unavené po dlouhé zimě a péčí o prameny v lese. Všichni přítomní jim ochotně nabídli pomoc. Děti ozdobily okolí pramenů a přilehlého potoka svými podobiznami z přírodnin. Pak víly poprosily paní ředitelku, aby prameny a potok otevřela kouzelným klíčem. Kdo chtěl, namočil do vody prsty a vodě něco popřál. Podařilo se nám tak rozveselit studánkové víly. Děti nabraly vodu z pramenů a potoka do skleniček a zhodnotili ji pomocí smyslů.

Během celé cesty jsme si všímali rostlin a živočichů. S pomocí paní učitelek se děti naučily pojmenovat čtyři jarní byliny a tři stromy rostoucí po cestě, společně jsme pozorovali krásnou probouzející se přírodu Hukvald. Využili jsme také pěkného pohledu na hrad Hukvaldy. Děti si zapamatovaly, jak se jmenuje řeka, kterou jsme po cestě přecházeli (Ondřejnice) a také jsme zahlédli srnku, jak běžela po poli. Při několika zastaveních na odpočinek děti přednesly dvě básničky a zazpívaly tři písničky, jednu píseň doprovodily hudebními nástroji z přírodních materiálů, povedl se jim i taneček o rakovi. Noty, slova písní a básní obdrželi všichni další účastníci, aby se mohli maximálně do všeho dění zapojit. Každý účastník nakonec dostal malou sladkou odměnu.

Celou akci jsme započali výrobou plakátů s žáky vyšších ročníků, ve kterých jsme pozvali žáky, rodiče, prarodiče, zaměstnance školy i širokou veřejnost. Plakáty jsme vyvěsili na všechny vchody do školy. Současně jsme účel akce vysvětlili žákům - lašánkům a dali jsme jim za úkol, aby i oni přizvali své kamarády, rodiče, prarodiče. Osobně jsme také pozvali žáky školy, kteří do Lašánku nechodí. Mnozí žáci byli od začátku nečekaně nadšení a někteří nám poměrně často příležitostně sdělovali, že se už moc těší.

Děti vyslovily přání opakovat akci i příští rok. Jako vhodnou lokalitu jsme vybrali další místní pramen - U Korytek.

Přes veškerou propagaci se nám sice nepodařilo získat mnoho rodičů a širokou veřejnost, ale na druhé straně rodiče ochotně souhlasili s účastí svých dětí. Některé děti byly u pramenů poprvé v životě. Celkově byly ohlasy velmi pozitivní, „Otvírání" se moc líbilo. Jen se objevila stížnost, že bylo horko, cesta byla dlouhá (asi 30 minut chůze) a v jednom případě poznámka, že „tam bylo moc stromů" ...

Celkem se „Otvírání" zúčastnilo 47 dětí ve věku 0 - 12 let (z toho 34 dětí absolvovalo celou trasu, 13 z organizačních důvodů jen část), paní ředitelka školy, čtyři paní učitelky, jedna paní vychovatelka, dvě maminky s kočárky a jedno děťátko u maminky v bříšku.

RNDr. Hana Piskořová

SkolaOnLine Otvírání pramenů s Lašánkem

logo e strava

 

Jídelníček pro dnešní den:

logo

Rozpis využití prostor školy

-->

Venkovní hřiště Atletická dráha
Tělocvična Společenský sál


Kalendář - podrobný rozpis

Provoz venkovního hřiště (PDF, 565 kB)

Provozní řád sportovního areálu

Videogalerie

Sledujte nás na Facebooku


TOP
×