logo_hukvaldy1 Škola je zapojená v projektu Envigame
Czech Čeština‎

Škola je zapojená v projektu Envigame


V minulém roce se naše škola stala členem Klubu ekologické výchovy Praha (KEV). Netrvalo dlouho a paní docentka Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., předsedkyně KEV o.s., škole nabídla zapojení do projektu „Školní výuka Průřezového tématu Environmentální výchova (PT EV) prostřednictvím kombinovaného programu ve škole i mimo školu s využitím multimediálních i mobilních technologií“.

Do projektu je zapojeno nyní celkem deset škol v České republice, z každého kraje pouze jedna škola.

Základem projektu je interaktivní hra nazvaná souhrnně Envigame, která má přinést žákům i učitelům možnost jiného přístupu k vyučování průřezového tématu Environmentální výchova. Základem hry je platforma, která má více funkcí. Umožňuje online komunikaci a výměnu informací mezi týmy žáků navzájem a mezi zapojenými učiteli. Platforma je také průvodcem celou hrou jak pro žáky, tak pro učitele. Hra se hraje v týmech v různě dlouhých časových úsecích podle charakteru úkolu. Po celou dobu se využívají tři mobilní telefony s fotoaparátem, GPS navigace a notebook. Tato technika je bezplatně školám zapůjčena.

Vybrané školy si z nabídky sedmi herních témat zvolily dvě. Hry na konkrétní témata budou během celého školního roku hrát, ověřovat jejich funkčnost a vyjadřovat k nim své připomínky tak, aby hru mohly následně hrát všechny školy v České republice.

V naší škole se do projektu dobrovolně zapojuje celkem třicet žáků ze sedmé, osmé a deváté třídy a tři učitelé. Žáci se rozhodli pracovat v sedmi týmech a zcela sami si dali názvy svým týmům. Nutno říci, že některé názvy jsou úsměvné. Pro ověřování jsme si vybrali témata „Ekosystémy a jejich poznávání“ a „Tradice a zvyky v našem kraji“. Zatím jsme zvládli první úkol o ekosystémech a společenstvech a další úkoly, zaměřené na ekosystémy v okolí školy, máme rozpracované. Žákům se především líbí práce se zapůjčenou technikou.

Bližší informace o projektu lze získat na webové adrese www.envigame.cz.

RNDr. Hana Piskořová


Přiložené soubory:

SkolaOnLine Škola je zapojená v projektu Envigame

logo e strava

 

Jídelníček pro dnešní den:

logo

Rozpis využití prostor školy

-->

Venkovní hřiště Atletická dráha
Tělocvična Společenský sál


Kalendář - podrobný rozpis

Provoz venkovního hřiště (PDF, 565 kB)

Provozní řád sportovního areálu

Videogalerie

Sledujte nás na Facebooku


TOP
×