logo_hukvaldy1 Rozvoj komunitní školy Hukvaldy III
Czech Čeština‎

index2

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka, Hukvaldy, p.o.


Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017892


Název projektu: Rozvoj komunitní školy Hukvaldy III


Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka, Hukvaldy, p.o. získala z MŠMT a EU z tzv. „Šablon “ na projekt s názvem „Rozvoj komunitní školy Hukvaldy III“ finanční prostředky ve výši 827 626 Kč. Aktivity projektu budou realizovány od 1. 9. 2020 a budou ukončeny do 31. 8. 2022.
Finanční prostředky jsou určeny pro základní a mateřskou školu.

Mateřská škola:
3.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ (bude realizováno od školního roku 2021/2022).
3.I/9 Projektový den ve výuce (povinná aktivita).
3.I/10 Projektový den mimo školu.

Základní škola:
3.II/9 Využití ICT ve vzdělávání.

• Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií. Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky.

3.II/10 Klub pro žáky ZŠ (klub deskových a logických her, čtenářský klub)

• Volnočasová aktivita, která je u žáků oblíbená. Učitelé v odpoledních hodinách budou u žáků formou her a různých dalších aktivit rozvíjet klíčové kompetence v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti.3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.

• Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Doučování bude vedeno učiteli v odpoledních hodinách.

3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

• Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí (znalostí, dovedností, postojů) žáků spadající do témat: polytechnické vzdělávání, environmentální vzdělávání, podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení, kariérové poradenství. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy, koordinátor a administrátor projektu

 

SkolaOnLine Rozvoj komunitní školy Hukvaldy III

logo e strava

 

Jídelníček pro dnešní den:

Rozpis využití prostor školy

Akce školy
Venkovní hřiště Atletická dráha
● Tělocvična Společenský sál


Kalendář - podrobný rozpis

Provozní řád sportovního areálu

Videogalerie

Sledujte nás na Facebooku


TOP
×