logo_hukvaldy1 Komu čtení nevadí 2009
Czech Čeština‎

Komu čtení nevadí 2009

Ve školním roce 2008/2009 se uskutečnil již 3. ročník čtenářské soutěže Komu čtení nevadí. Zahájení soutěže proběhlo v listopadu 2008, vyhodnocení a slavnostní vyhlášení vítězů v dubnu 2009. Letošní ročník se stal součástí projektu Podpora čtenářské gramotnosti na základních školách v roce 2008, na který jsme získali dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Účastnili se žáci všech ročníků, byli rozděleni do kategorií podle věku.

Kategorie pro žáky 1. ročníku byla nazvána „ Hurá zpátky do pohádky" a děti poslouchaly pohádky. Ty zpočátku předčítala p. učitelka, později si už prvňáčci četli z knížek sami. Zajímavým zpestřením byl soubor 10 CD pohádek Kouzelný měšec. Výstupem této kategorie se stala ilustrace k oblíbené pohádce. Vyhrála Dominika Macášková, druhé místo získal Samuel Bedřich Žárský, třetí místo Filip Kovář.

Druhá kategorie, společná pro žáky 2. a 3. ročníku, nesla název „ Máme rádi zvířata". Paní učitelky vybraly pro děti knihy Příběhy z lesních pelíšků, Pohádky z kouzelné hromádky, Bára a Flíček a Ezopovy bajky. Závěrečný test, zaměřený na obsah přečtených knih, prověřil paměť a pečlivost dětí. Zvítězila Bára Sedlářová, druhé místo obsadila Hana Tomková, třetí Vojtěch Holexa.

Třetí kategorie „ Po stopách historie", určená žákům 4. a 5. ročníku, mapovala pověsti blízkého okolí. Při výběru četby padla volba na Pověsti z frýdeckého zámku - Frýdecké pověsti, Pověsti z tajemného Štandlu - Místecké pověsti a Pověsti z památného Radhoště a jeho okolí. Do dávné historie se čtenáři přenesli při četbě knihy E. Štorcha Volání rodu. V rámci přípravy na akci Noc s Andersenem přečetli úsměvné dílko J. Lady O chytré kmotře lišce. Na dvacet pět testových otázek nejlépe odpověděl Tomáš Kubečka, druhá v pořadí byla Adéla Vichrová a třetí Kateřina Nevludová.

Žáci 2. stupně se v tématu „ Od pravěku do současnosti" věnovali přípravě scénáře, kostýmů a kulis pro dramatizaci osobitě pojatých událostí ze života našich předků v dávné historii. Inspiraci načerpali v knihách E. Štorcha a při besedě se spisovatelem Janem Padychem, autorem článků z dějin náboženství a mystiky a popularizátorem pravěké archeologie, který je svým modernějším pojetím blízký současnému čtenáři. Děti zaujal zejména příběh z konce doby bronzové, odehrávající se na území pravěké Moravy v knize Čas vlků.

Své premiérové vystoupení předvedli žáci 2. stupně 29.dubna 2009 ve společenském sále školy. Součástí programu bylo i vyhlášení výsledků soutěže žáků 1. stupně a předání cen. Ocenění čtenáři si odnesli DVD s pohádkami.

Slavnostním vyhodnocením všech zúčastněných a předáním cen byl 3. ročník čtenářské soutěže Komu čtení nevadí ukončen. Z dotace získané v rámci rozvojového programu MŠMT jsme pro tuto soutěž zakoupili CD s pohádkami, knihy pro společnou četbu a ceny pro vyhodnocené žáky.

Mgr. Lenka Nevludová

SkolaOnLine Komu čtení nevadí 2009

logo e strava

 

Jídelníček pro dnešní den:

logo

Rozpis využití prostor školy

-->

Venkovní hřiště Atletická dráha
Tělocvična Společenský sál


Kalendář - podrobný rozpis

Provoz venkovního hřiště (PDF, 565 kB)

Provozní řád sportovního areálu

Videogalerie

Sledujte nás na Facebooku


TOP
×