logo_hukvaldy1 Noc s Andersenem 2009
Czech Čeština‎

Noc s Andersenem 2009

Při příležitosti dne narození světoznámého pohádkáře H. CH. Andersena organizuje klub dětských knihoven SKIP za pomoci dalších sponzorů akci nazvanou Noc s Andersenem, která v průběhu let přesáhla hranice České republiky.

ZŠ a MŠ Leoše Janáčka v Hukvaldech se pravidelně několik let této akce účastní. Letošní ročník byl pro nás šestý v pořadí, při celorepublikové registraci nám bylo přiděleno číslo 173. Vzhledem k omezeným prostorám Obecní knihovny v Hukvaldech se program koná především ve třídách školy, jejíž pedagogičtí pracovníci jsou hlavními organizátory celého projektu. Stěžejním cílem pohádkové noci je ukázat dětem kouzelný svět knížky a možnosti, které jim četba knih nabízí. V tomto roce se Noc s Andersenem stala v naší škole součástí projektu Podpora čtenářské gramotnosti na základních školách v roce 2008. Na projekt jsme získali dotace v rámci rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Termín NsA 2009 byl stanoven na 3. dubna, přihlásilo se 37 dětí z 1. stupně, 24 žáků 2. stupně, organizačně akci zajišťovalo 19 dospělých z řad pedagogických pracovníků a rodičů. Využity byly prostory tříd, učebna PC, multimediální učebna , obecní knihovna, školní hřiště a přilehlé okolí školy.

V úvodu po registraci v 17 hod. byli účastníci rozděleni podle věku. Žáci 2. stupně zpracovávali pomocí informací získaných v knihovně a na PC literární mapy českých autorů a ilustrátorů. Získané poznatky dále využijí v hodinách literatury. Žáky 1. stupně provázel pohádkovou nocí pan Josef Lada, kterého jsme si společně s dětmi vybrali jako patrona pro rok 2009.

První blok programu pro 1. stupeň probíhal ve čtyřech třídách, kde se skupinky dětí postupně po půlhodině střídaly.

V „Království maňásků" si malí loutkoherci připomněli oblíbená zvířátka z knížek J. Lady. Zkusili si improvizaci a vymýšleli vlastní příběhy svých hrdinů. Nakonec se rozloučili společně vymyšlenou a sborově zazpívanou zvířecí písničkou.

Plno soutěží a závodění čekalo na zájemce v „Rybníčku u Bubáčků", kde se setkali s dalšími hrdiny známých knížek. Tady házeli kameny do rybníka, aby probudili hastrmana, kmotře lišce pomáhali spočítat špejle z jitrnic, princezně Máni ukázali, jak zdolat pekelnou překážkovou dráhu a nakonec zavzpomínali na říkadla J. Lady.

V „Dílně kocoura Mikeše" si malí umělci vybrali kocourka vyrobeného z keramické hmoty a s pomocí vlastní fantazie a barviček na sklo vytvořili ty nejkrásnější kocoury, které si hned ráno odnesli domů jako památku na noc plnou pohádek.

Čtvrtou zastávkou byl „Pokoj J. Lady" v multimediální učebně. Děti si při prezentaci na Smart Board tabuli prohlédly Hrusice, poznaly pana Josefa Ladu jako malíře, ilustrátora, spisovatele i otce, který vymýšlel pohádky pro své dcery. A tu nejznámější o kocouru Mikešovi si připomněly ukázkou z knihy. Slib, že budou pilně číst, potvrdily svým podpisem na tabuli.

Po večeři, při které děti sledovaly příhody kocoura Mikeše, následovala večerní část programu. Vzhledem k příznivému počasí se tradiční stezka odvahy mohla uskutečnit venku v okolí školy. Zatímco dospělí připravovali trasu, děti vybarvovaly postavičky z obrázků J. Lady, vystřihovaly je a lepily na zeď k vodníkovi. Za půl hodiny pilné práce bylo na zdi Ladovo jaro, jak jsme celé dílo nazvali.

Pak každá skupinka dostala mapu a vydala se hledat ztracenou pohádku O statečné princezně. Úkolem bylo najít všechny části rozstříhané pohádky, seřadit je, pohádku přečíst a u pohádkové babičky obstát při zkoušce. Bylo opravdu těžké odpovídat na všetečné otázky zvědavé babičky. Nakonec všichni za svou snahu získali dukát, za který si z kouzelného pytlíku vytáhli odměnu.

Než se malí čtenáři rozloučili s pohádkou, shromáždili před výjevem Ladova jara všechny kočky, které na počest kocoura Mikeše nocovaly v hukvaldské škole s námi. Napočítali jsme 45 kocourů, koček a koťat všech barev a velikostí. A pak jsme se unaveni, ale plni zážitků, uložili ke spánku.

Ráno jsme celou Noc s Andersenem vyhodnotili. Děti si odnesly na památku keramické kocoury, upomínkovou pohlednici a sladkou odměnu. Své zážitky a dojmy vyjádřily ve svých vzkazech panu Andersenovi. Na konto Pomozte dětem jsme zaslali částku 1 000,- Kč. Díky úsilí pedagogů, pomoci rodičů a dotaci, z níž byl zakoupen materiál, barvy, knihy, DVD a maňásci, byla letošní noc jedinečná a pro mnoho účastníků snad i kouzelná.

Mgr. Lenka Nevludová

SkolaOnLine Noc s Andersenem 2009

logo e strava

 

Jídelníček pro dnešní den:

logo

Rozpis využití prostor školy

-->

Venkovní hřiště Atletická dráha
Tělocvična Společenský sál


Kalendář - podrobný rozpis

Provoz venkovního hřiště (PDF, 565 kB)

Provozní řád sportovního areálu

Videogalerie

Sledujte nás na Facebooku


TOP
×