logo_hukvaldy1 Podpora čtenářské gramotnosti na ZŠ v roce 2008 realizovaný v ZŠ a MŠ L. Janáčka v Hukvaldech
Czech Čeština‎

Podpora čtenářské gramotnosti na ZŠ v roce 2008 realizovaný v ZŠ a MŠ L. Janáčka v Hukvaldech

V roce 2008 byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášen rozvojový program Podpora čtenářské gramotnosti na základních školách. Své projekty k tomuto programu vypracovalo a zaslalo 480 škol, z toho 64 bylo při získání dotace úspěšných. Naše základní škola obdržela finanční příspěvek 47 000,- Kč.

Při přípravě projektu jsme si vytyčili stěžejní cíle - projekt se bude prolínat celým školním rokem a naváže na tradičně pořádané akce v hukvaldské škole, díky kterým podporujeme čtenářství u žáků již několik let. Každoročně pořádanou Noc s Andersenem a soutěž Komu čtení nevadí jsme obohatili o besedy v obecní knihovně, chvilky poezie s následnými třídními a školním kolem v recitaci, pozvali jsme k příjemnému posezení se žáky pana spisovatele Jana Padycha a nově připravili slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Snažili jsme se, aby byly činnosti spojené s projektem propojeny se všemi vyučovacími předměty.

Realizaci samotného projektu odstartovala 3. dubna 2009 Noc s Andersenem, pořádaná při příležitosti dne narození světoznámého pohádkáře H. CH. Andersena a organizovaná klubem dětských knihoven SKIP. Letošní ročník byl pro nás šestý v pořadí, při celorepublikové registraci nám bylo přiděleno číslo 173.

Vzhledem k omezeným prostorám Obecní knihovny v Hukvaldech se program koná především ve třídách školy, jejíž pedagogičtí pracovníci jsou hlavními organizátory. Přihlásilo se 37 dětí z 1. stupně, 24 žáků 2. stupně, organizačně akci zajišťovalo 19 dospělých z řad pedagogických pracovníků a rodičů. Využity byly prostory tříd, učebna PC, multimediální učebna , obecní knihovna, školní hřiště a přilehlé okolí školy.

V úvodu po registraci v 17 hod. byli účastníci rozděleni podle věku. Žáci 2. stupně zpracovávali pomocí informací získaných v knihovně a na PC literární mapy českých autorů a ilustrátorů. Žáky 1. stupně provázel pohádkovou nocí pan Josef Lada, kterého jsme si společně s dětmi vybrali jako patrona pro rok 2009.

První blok programu pro 1. stupeň probíhal ve čtyřech třídách, kde se skupinky dětí postupně po půlhodině střídaly v Království maňásků, Rybníčku u bubáčků, Dílně kocoura Mikeše a Pokoji J. Lady. Po večeři, při které děti sledovaly příhody kocoura Mikeše, následovala večerní část programu. Vzhledem k příznivému počasí se tradiční stezka odvahy mohla uskutečnit venku v okolí školy. Zatímco dospělí připravovali trasu, děti vybarvovaly postavičky z obrázků J. Lady, vystřihovaly je a lepily na zeď k vodníkovi. Za půl hodiny pilné práce bylo na zdi Ladovo jaro, jak jsme celé dílo nazvali. Vyvrcholením pohádkového večera byla pro účastníky návštěva u kouzelné babičky, kde za pohádku, objevenou při stezce odvahy, dostali dukát, který směnili v kouzelném pytlíku za překvapení.

Než se malí čtenáři rozloučili s pohádkou, shromáždili před výjevem Ladova jara všechny kočky nocující na počest kocoura Mikeše v hukvaldské škole. Napočítali jsme 45 kocourů, koček a koťat všech barev a velikostí. A pak jsme se unaveni, ale plni zážitků, uložili ke spánku. Ráno jsme celou Noc s Andersenem vyhodnotili. Děti si odnesly na památku keramické kocoury, upomínkovou pohlednici a sladkou odměnu. Své zážitky a dojmy vyjádřily ve svých vzkazech panu Andersenovi. Finanční příspěvek vybraný při registraci účastníků byl zaslán na konto Pomozte dětem.

Následně se v rámci projektu uskutečnil 3. ročník čtenářské soutěže Komu čtení nevadí. Zahájení soutěže proběhlo v listopadu 2008, vyhodnocení a slavnostní vyhlášení vítězů v dubnu 2009. Účastnili se žáci všech ročníků, byli rozděleni do kategorií podle věku.

Kategorie pro žáky 1. ročníku byla nazvána „ Hurá zpátky do pohádky" a děti poslouchaly pohádky. Ty zpočátku předčítala p. učitelka, později si už prvňáčci četli z knížek sami. Zajímavým zpestřením byl soubor 10 CD pohádek Kouzelný měšec. Výstupem této kategorie se stala ilustrace k oblíbené pohádce.

Druhá kategorie, společná pro žáky 2. a 3. ročníku, nesla název „ Máme rádi zvířata". Paní učitelky vybraly pro děti knihy Příběhy z lesních pelíšků, Pohádky z kouzelné hromádky, Bára a Flíček a Ezopovy bajky. Závěrečný test, zaměřený na obsah přečtených knih, prověřil paměť a pečlivost dětí.

Třetí kategorie „ Po stopách historie", určená žákům 4. a 5. ročníku, mapovala pověsti blízkého okolí. Při výběru četby padla volba na Pověsti z frýdeckého zámku - Frýdecké pověsti, Pověsti z tajemného Štandlu - Místecké pověsti a Pověsti z památného Radhoště a jeho okolí. Do dávné historie se čtenáři přenesli při četbě knihy E. Štorcha Volání rodu. V rámci přípravy na akci Noc s Andersenem přečetli úsměvné dílko J. Lady O chytré kmotře lišce.

Žáci 2. stupně se v tématu „ Od pravěku do současnosti" věnovali přípravě scénáře, kostýmů a kulis pro dramatizaci osobitě pojatých událostí ze života našich předků v dávné historii. Inspiraci načerpali v knihách E. Štorcha a při besedě se spisovatelem Janem Padychem, autorem článků z dějin náboženství a mystiky a popularizátorem pravěké archeologie, který je svým modernějším pojetím blízký současnému čtenáři. Děti zaujal zejména příběh z konce doby bronzové, odehrávající se na území pravěké Moravy v knize Čas vlků.

Své premiérové vystoupení předvedli žáci 2. stupně 29.dubna 2009 ve společenském sále školy. Součástí programu bylo i vyhlášení výsledků soutěže žáků 1. stupně a předání cen. Ocenění čtenáři si odnesli DVD s pohádkami.

Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře se uskutečnilo 17. června a uzavřelo celý projekt. Malí žáčci přečetli ukázku z oblíbeného článku v čítance a porota, složená ze starších kamarádů, ohodnotila jejich snažení body. Protože všichni během roku zvládli nástrahy abecedy, zkouškou čtenářství úspěšně prošli a odměnou za píli a vynaložené úsilí se jim stala šerpa čtenáře a medaile.

Děti v průběhu projektu poznaly spoustu nových knih, autorů i literárních žánrů. Nenásilnou hravou formou objevily kouzelný svět knížky a možnosti, jak s knihou pracovat a přijmout ji jako nedílnou součást života. Intenzivní obětavá práce všech zapojených pedagogů i ostatních spolupracovníků podílejících se na projektu se zúročí ve vzpomínkách a znalostech žáků.

Mgr. Lenka Stiborková

SkolaOnLine Podpora čtenářské gramotnosti na ZŠ v roce 2008 realizovaný v ZŠ a MŠ L. Janáčka v Hukvaldech

logo e strava

 

Jídelníček pro dnešní den:

logo

Rozpis využití prostor školy

-->

Venkovní hřiště Atletická dráha
Tělocvična Společenský sál


Kalendář - podrobný rozpis

Provoz venkovního hřiště (PDF, 565 kB)

Provozní řád sportovního areálu

Videogalerie

Sledujte nás na Facebooku


TOP
×