logo_hukvaldy1 Uncategorised
Czech Čeština‎

Dovybavení odborných učeben pomůckami VR a humanoidem ZŠ Hukvaldy

irop logo irop logo1a

V květnu 2024 byla škola dále dovybavena odbornými inovativními učebními pomůckami z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Dovybavení odborných učeben pomůckami virtuální reality a humanoidem“.
Vybavení: robot humanoid, robotické stavebnice, tablety pro žáky i učitele včetně kreslících per, kufr na dobíjení tabletů, obousměrný e-learningový portál virtuální reality, 25 ks virtuálních brýlí, kamera se stativem, vysoce kvalitní 3D tiskárna včetně čtečky a software pro výuku virtuální reality včetně licence. V posledním srpnovém týdnu se všichni učitelé zúčastní vzdělávání, aby se naučili tyto pomůcky využívat ve výuce.

01 humanoid02 roboticke rameno03 rameno doplnky04 ipad05 kufr06 bryle0107 3dset08 3dtiskarna09 cnc10 lego11 sam labspublicita02

Videogalerie

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy získala finanční prostředky z programu „Komponenta 3.1. Národního plánu obnovy na rok 2022“

logo_program Uncategorised

Finanční prostředky ve výši 297 200 Kč byly využity v základní škole a v mateřské škole na:

Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace
• Vybavení digitálními učebními pomůckami 2022 / Prevence digitální propasti 2022.
Z finančních prostředků byly zakoupeny notebooky, tablety, výukové programy pro žáky, výukové programy pro žáky se specifickými poruchami učení, robotické stavebnice, dva fotoaparáty a kamera.

Další finanční prostředky ve výši 32 000 Kč byly využity na zakoupení vizualizérů (přenášení textu a obrázků na interaktivní tabuli).

Robotika foto c. 8aRobotika foto c. 8aRobotika foto c. 8aRobotika foto c. 8aRobotika foto c. 8a

Doučování žáků – finanční prostředky na měsíc září – prosinec 2022 byly škole přiděleny ve výši 38 100 Kč. Na měsíce leden – srpen 2023 se jedná o částku 72 480 Kč.

V měsíci září – prosinec 2022 odučili učitelé nad rámec svých pracovních povinností 152 vyučovacích hodin pro 109 žáků školy. Počet žákohodin (součet všech žáků, kteří byli doučováni v některé z hodin doučování) činil 579.

 

V Hukvaldech 1. 3. 2023

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

 

Nástavba odborných učeben ve 4. NP Základní školy Leoše Janáčka Hukvaldy

irop logo irop logo1a

V roce 2020 jsme získali dotaci z IROP, 92. výzvy pro uhelné regiony na „Nástavbu odborných učeben ve 4. NP Základní školy Leoše Janáčka Hukvaldy“. Na základě výběrového řízení, které proběhlo na jaře 2021 byla uzavřena smlouva o dílo s firmou Adar ing z Žulové. Práce začaly v červenci 2021 a byly dokončeny začátkem března 2022.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce s ohledem na zajištění rovného přístupu ke vzdělávání v ZŠ Hukvaldy.

Předmětem projektu jsou stavební úpravy (nástavba a vybudování 2 odborných učeben včetně zajištění bezbariérovosti těchto učeben, 2 odborných kabinetů a sociálního zázemí), vybavení budov a učeben a úprava venkovního prostranství. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Náklady na stavební práce činily 12 753 323,91 Kč včetně DPH. V nástavbě vznikly dvě odborné učebny pro výuku jazyků a informatiky, dva kabinety pro vyučující, sociální zařízení. Z důvodu zajištění bezbariérovosti byl zakoupen schodolez.
Celkové náklady činily 19 305 347 Kč (dotace 17 300 859 Kč – podíl obce 2 004 488 Kč):

 • stavební práce – 12 863 324 Kč,
 • oprava oplocení s brána na dálkové ovládání – 605 182 Kč,
 • oprava komunikace – 404 586 Kč,
 • mobiliář a zeleň – 1 116 317 Kč,
 • vybavení nábytkem – 943 898 Kč,
 • IT vybavení – 3 047 458 Kč,
 • projektová dokumentace pro provedení stavby, administrace žádosti, administrace výběrového řízení, stavební a autorský dozor – 324 582 Kč.


Na zpracování projektové dokumentace jsme také v roce 2015 získali dotaci z Moravskoslezského kraje ve výši 144 000 Kč.
Stavba je zkolaudována a připravena k užívání na začátek školního roku 2022 – 2023.

Ivana Hrčková, místostarostka

brana01brana02brana03brana04brana05

zelen01zelen02zelen03zelen04zelen05zelen06zelen07zelen08zelen09

ucebny01ucebny02ucebny03ucebny04ucebny05ucebny06ucebny07ucebny08ucebny09

schodolez01schodolez02

deska01deska02

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy

Dotace Ministerstva školství

logo_program Uncategorised

 1. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  Škola obdržela další finanční prostředky z Ministerstva školství ve výši 72 480 Kč na doučování žáků v měsících leden – červen 2023.
  Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské Unie Next Generation EU.
  Pedagogičtí pracovníci školy se věnují žákům nad rámec svých pracovních povinností a ve svém volném čase. Jedná se o žáky, kteří potřebují látku procvičit, dovysvětlit nebo se vrátí se po nemoci.
  Doučování má svůj význam a žákům pomáhá.
 2. Prevence digitální propasti
  „Finanční prostředky je škola oprávněna použít za účelem pořízení mobilních digitálních technologií. Dle potřeby a vlastního uvážení je škola bude zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.“
  Z těchto finančních prostředků jsme zakoupili čtyři notebooky, které byly zapůjčeny dětem.

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

SkolaOnLine Uncategorised

logo e strava

 

Jídelníček pro dnešní den:

logo

Rozpis využití prostor školy

-->

Venkovní hřiště Atletická dráha
Tělocvična Společenský sál


Kalendář - podrobný rozpis

Provoz venkovního hřiště (PDF, 565 kB)

Provozní řád sportovního areálu

Videogalerie

Sledujte nás na Facebooku


TOP
×