logo_hukvaldy1 Uncategorised
Czech Čeština‎

"Garden of values" (Zahrada hodnot), Polsko

 

logo77 Uncategorised askcr-logo Uncategorised

 

Výměnný pobyt mládeže v rámci programu Erasmus +

erasmusplus logo all en 300dpi

Termín konání: 28.6. -5.7.2021

Místo konání: Budy Glogowskie, Polsko

Zúčastněné státy: Polsko, Litva, Česká republiky

 

Cílem projektu bylo připravit „Zahrady hodnot - Gardens of values“ v mezinárodních týmech jako symbol spolupráce, otevřenosti, tolerance a snižování předsudků, stereotypů, pedagogické tolerance a otevřenosti, zejména mezi polským, litevským a českým národem. Žáci se zúčastnili workshopů na téma Evropské hodnoty, interkulturních večerů, kdy sami také jeden připravili, aby ostatní účastníky seznámili s Českou republikou a obcí Hukvaldy. Ve volném čase probíhaly sportovní aktivity a také společný výlet do města Rzeszow.

Hřiště Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka, Hukvaldy, p.o.

link_ministerstvo-pro-mistni-rozvoj-cr_193866 Uncategorised logo 1

Realizace projektu: srpen 2019 - červen 2020
Celkové náklady: 8. 401 810Kč
Dotace: 5.000 000Kč
Finanční účast obce: 3.401 810Kč

Cíl projektu: 

Hlavním cílem projektu byla výstavba víceúčelového venkovního hřiště v areálu Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy, p. o. a vzájemné spolupráce obce. Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, p. o. poslední dlouhá léta disponovala pouze zastaralým sportovním areálem, který svým technickým stavem byl nedostačující a nesplňoval současné normy. Na území obce Hukvaldy se nenacházel žádný víceúčelový sportovní areál ani obdobně vybavené venkovní sportoviště, proto obec Hukvaldy společně se základní školou požádala o výše uvedenou dotaci. Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy, p. o. je výrazně komunitním centrem obce Hukvaldy. V obci funguje taktéž řada sportovních spolků a sdružení do kterých jsou zapojeny také děti a mládež naší Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy, p. o.

Nové hřiště je realizováno na ploše 928m2. Hrací plocha je oplocena síťovým oplocením, hřiště má sportovní povrch Tartan. Součástí hřiště je také doskočiště s rozběhem pro skok daleký.
Hřiště je přístupné žákům Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy, p. o. a v rámci určené otevírací doby také veřejnosti.

Modernizace cvičné kuchyně

1541423243_o Uncategorised  logo_SNVZ Uncategorised  logo 1

Realizace projektu: červen - srpen 2020
Dotační program: "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020",dotační titul č. 1. RRC/03/2020
Celkové náklady: 687.917,67 Kč
Dotace z výše uvedeného programu: 400.000Kč (58,22%)
Finanční účast:
obec Hukvaldy: 206.917,67Kč
Spolek nezávislých venkovských žen : 81.000Kč (výtěžek ze tří po sobě jdoucích "Jarmarků pro dobrou věc")

Cíl projektu:
Vzhledem k tomu, že je v dnešní době opět ve školství kladen důraz na praktické vyučování, bylo hlavním cílem projektu modernizovat zastaralé vybavení cvičné kuchyně z roku 1980, které neodpovídalo požadavkům na vybavení kuchyně a hlavně zásadám bezpečnosti při práci.
Výsledkem rekonstrukce cvičné kuchyně je kompletní modernizace vodoinstalace, elektřiny, podlahy, osvětlení a praktické, funkční vybavení dnes krásných prostor pro naše žáky a také seniory.

Světová škola

3567 Uncategorised  svetova-skola Uncategorised  logo_arpok_color-02 Uncategorised

Naše základní škola se rozhodla zabojovat o získání titulu "Světová škola". Během roku žáci a učitelé poctivě plní harmonogram kritérií, stanovených především organizacemi člověk v tísni a ARPOK, které titul Světová škola udělují. Tomuto prestižnímu ocenění byla udělena záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Záštita Ministerstva zahraničních věcí ČR. 

Světová škola je místem, kde:

  • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy; jsou zařazována do Školního vzdělávacího programu školy jako průřezová témata – Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Výchova demokratického občana (lidská práva, ekonomická globalizace, chudoba apod.)

  • se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;

  • žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;

  • žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;

  • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce

  • je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.

Téma, kterému jsme se rozhodli věnovat, je odstranění chudoby a nerovnosti, vyšší míra vzdělanosti a potravinového zabezpečení. Zaměřili jsme se tedy na aktivity vedoucí k podpoře globálního rozvojového vzdělávání. 

Mezi takové aktivity například patří potravinová sbírka, vybírání pastelek pro africké děti, peníze za "Sněhuláky pro Afriku", pletení a háčkování čtverců na deky, v kroužku Šikovné ruce naše žákyně také vyráběly rukavice a hračky pro děti. V neposlední řadě je nutno zmínit pěstování aksamitníků (afrikánů) a jejich následný prodej v akci "Afrikány pro Afriku". 

K velkému potěšení učitelů i žáků titul "Světová škola" získala i Základní a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, p.o. a v červnu 2018 byli pod vedením Mgr. Filkové ocenění v Praze převzít. 

EDISON

01_logo_color-1024x459 Uncategorised AIESEC_Logo_ Uncategorised

Projekt EDISON v Základní škole a Mateřské škole Leoše Janáčka, Hukvaldy, p.o. probíhal v týdnu od 9. do 16. února 2020 a škola se do něj zapojila prostřednictví organizace AIESEC.

Tato organizace je největší studenty řízená organizace na světě, která přispívá společnosti rozvojem mladých lidí a příležitostmi v mezinárodním prostředí. Existuje od roku 1948 a momentálně se nachází ve 126 zemích a teritoriích. V České Republice AISEC realizuje svou činnost na 10 univerzitách.
Projekt EDISON je unikátní projekt pro české mateřské, základní či střední školy. Poskytuje žákům a studentům široké spektrum mezinárodních znalostí a srovnání s Českou republikou. Realizace projektu přináší do škol skutečně mezinárodní prostředí.

Ve výše uvedeném únorovém týdnu přijelo do naší školy 7 zahraničních vysokoškolských studentů, z Číny, Thaiwanu, Indonésie, Ukrajiny a Turecka (budoucí informatici, veterináři, letečtí inženýři a ekonomové). Cizinci byli ubytovaní v rodinách žáků i učitelů, kteří jim mimo ubytování částečně zajišťovali odpolední program.

Od pondělí do pátku ve všech třídách průběžně realizovali představení své země, její kultury a historie. Vše v angličtině. Jejich vystoupení se dotýkalo většiny vyučovacích předmětů (zeměpis, dějepis, občanská výchova, anglický jazyk, další cizí jazyky, informatika – různé způsoby prezentací atd.).

Žáci 8. a 9. ročníku dělali překladatele z anglického do českého jazyka a opačně a šlo jim to výborně. Žáci si uvědomovali, jak je důležité umět anglický jazyk. Poznali, že i slečna, která má na hlavě hidžáb (burku), je příjemná mladá dáma a nemusí být nutně terorista.

Projektem žila doslova celá škola. Na chodbách zněla angličtina i o přestávkách a naši žáci se divili, že i učitelé, kteří anglický jazyk nevyučují, se v angličtině domluví. Žáci se s cizinci fotili, ptali se na podrobnosti z jejich života a žádali je o podpis. Celý netradiční týden byl velikým přínosem pro děti i dospělé.

SkolaOnLine Uncategorised

logo e strava

 

Jídelníček pro dnešní den:

Rozpis využití prostor školy

Akce školy
Venkovní hřiště Atletická dráha
● Tělocvična Společenský sál


Kalendář - podrobný rozpis

Provozní řád sportovního areálu

Videogalerie

Sledujte nás na Facebooku


TOP
×