logo_hukvaldy1 Uncategorised
Czech Čeština‎

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy získala finanční prostředky z programu „Komponenta 3.1. Národního plánu obnovy na rok 2022“

logo_program Uncategorised

Finanční prostředky ve výši 297 200 Kč byly využity v základní škole a v mateřské škole na:

Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace
• Vybavení digitálními učebními pomůckami 2022 / Prevence digitální propasti 2022.
Z finančních prostředků byly zakoupeny notebooky, tablety, výukové programy pro žáky, výukové programy pro žáky se specifickými poruchami učení, robotické stavebnice, dva fotoaparáty a kamera.

Další finanční prostředky ve výši 32 000 Kč byly využity na zakoupení vizualizérů (přenášení textu a obrázků na interaktivní tabuli).

Robotika foto c. 8aRobotika foto c. 8aRobotika foto c. 8aRobotika foto c. 8aRobotika foto c. 8a

Doučování žáků – finanční prostředky na měsíc září – prosinec 2022 byly škole přiděleny ve výši 38 100 Kč. Na měsíce leden – srpen 2023 se jedná o částku 72 480 Kč.

V měsíci září – prosinec 2022 odučili učitelé nad rámec svých pracovních povinností 152 vyučovacích hodin pro 109 žáků školy. Počet žákohodin (součet všech žáků, kteří byli doučováni v některé z hodin doučování) činil 579.

 

V Hukvaldech 1. 3. 2023

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

 

Inovace ve zdělávání v kontextu digitalizace

Finanční prostředky Základní škole a Mateřské škole Leoše Janáčka Hukvaldy v rámci Národního plánu obnovy.

Národní plán investic je souhrnem reforem a investic financovaných Evropskou Unií – Next Generation EU, které bude Česká republika realizovat v letech 2021 – 2026 z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Jednou z komponent v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci pilíře „Vzdělávání a trh práce“ je komponenta 3.1 Inovace ve zdělávání v kontextu digitalizace.

V rámci této podpory škola získala na rok 2022 částku 234 000 Kč. Částka je pro školy stanovena podle počtu žáků. Z této částky budou zakoupeny výukové programy a robotické stavebnice. Dále kvalitní kamera a tablet, což bude sloužit pro žáky k tvoření videí do projektové výuky.

 

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

05logo

 

01logo

Projekt: Odborné a kariérové a polytechnické vzdělávání v MsK II („OKAP“)

Číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/00196013

Projekt OKAP je zaměřen na řešení rozvojových priorit Moravskoslezského kraje, což je mj. podpora spolupráce škola zaměstnavatelů, zvýšení kvality absolventů škol a jejich uplatnění na trhu práce.

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy bude od 1. 9. 2022 na projektu spolupracovat v oblasti aktivity g3 ABAKU.

Poskytovatel aktivity: Mensa České republiky, Španielova 1111, 16 300 Praha - Řepy

Škola bude s poskytovatelem spolupracovat při realizaci seminářů Abaku a mentoringu učitlů ve výuce matematiky.

Pedagogičtí pracovníci školy budou zapojeni do společných pracovních týmů s pracovníky poskytovatele.

Úkolem těchto týmů bude:

  • zavedení matematických her do výuky matematiky
  • zavedení užívání ABAKU ve výuce matematiky i ve volnočasových aktivitách
  • zřízení uživatelských účtů pro učitele i žáky škol

Pedagogičtí pracovníci Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy se budou zapojením do tohoto projektu dále učit využívat inovativní metody ve vzdělávání.

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

02logo

03logo

Operační program Jan Amos Komenský

Zapojení Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy do operačního programu Jan Amos Komenský.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo, v pořadí již čtvrtou výzvu v rámci tzv. šablon, tentokrát s názvem Operační program Jan Amos Komenský. Naše škola se do tohoto programu přihlásila.

Finanční prostředky ve výši 2 345 809 Kč budou využity v základní škole, mateřské škole, školní družině a školním klubu. Projekt bude realizován od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2024. Prostředky budou využity na školní asistenty v mateřské a základní škole, na vzdělávání pedagogů, na inovativní vzdělávání (tandemová výuka, projektové dny, čtenářské kluby, kluby deskových a logických her apod.) V případě, že se nám podaří personálně zajistit psychologa, pak tyto prostředky budou využity na jeden školní rok na tuto novou pozici.


Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy a koordinátorka projektu

04logo

Nová 3D tiskárna ve škole

Žáci školy Kuba Štíhel, Pepa Reisig, Jenda Fojtík, Samuel Strakula a Michal Hruda pod vedením „team leadera“ Ondry Štíhla a pana učitele Radka Jaroška se v letošním školním roce zapojili do projektu Průša pro školy.

Ten je založen na tom, že firma zapůjčí 3D tiskárnu a škola musí do stanoveného termínu vytisknout projekt. V případě, že je schválen, zůstává tiskárna zdarma škole. Tiskárnu jsme dostali ve formě stavebnice, kterou bylo nutné sestavit a zkalibrovat. Ale co to vlastně 3D tiskárna je?

3D tiskárna je stroj, který dokáže vytvářet nejrůznější předměty na základě obsluhou zadaných instrukcí. Jinými slovy žáci jednotlivé součástky nakreslili pomocí speciálního programu pro 3D kreslení, následně v programu PrusaSlicer převedli na soubory pro tiskárnu a vytiskli z plastové struny PLA.

Ondra dal dohromady 5 kamarádů, kteří vymýšleli a pracovali na projektu Chytrý květináč. Výsledek se dostavil, 3D tiskárnu jsme získali. „Vše začalo velkou hromadou pokreslených papírů, která vyvrcholila ve velký projekt plně zaměstnávající 7 lidí.“ Chytrý květináč je fóliovník s automatickým zaléváním, větráním a umělým osvětlením, které podporuje růst rostlin.

02w

Stavba tiskárny

01w 

Tisk žeber fóliovníku

03w 

Tvůrci květináče

04w

Odkytý květináč a okurky

Těmto chlapcům se v životě bude určitě dařit – chytří, pracovití, snaživí a s nápady. Jsme na ně s panem učitelem Jaroškem pyšní.

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

SkolaOnLine Uncategorised

logo e strava

 

Jídelníček pro dnešní den:

logo

Rozpis využití prostor školy

Venkovní hřiště Atletická dráha
● Tělocvična Společenský sál


Kalendář - podrobný rozpis

Provozní řád sportovního areálu

Sledujte nás na Facebooku


TOP
×