logo_hukvaldy1 Uncategorised
Czech Čeština‎

Videogalerie

Nástavba odborných učeben ve 4. NP Základní školy Leoše Janáčka Hukvaldy

irop logo irop logo1a

V roce 2020 jsme získali dotaci z IROP, 92. výzvy pro uhelné regiony na „Nástavbu odborných učeben ve 4. NP Základní školy Leoše Janáčka Hukvaldy“. Na základě výběrového řízení, které proběhlo na jaře 2021 byla uzavřena smlouva o dílo s firmou Adar ing z Žulové. Práce začaly v červenci 2021 a byly dokončeny začátkem března 2022.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce s ohledem na zajištění rovného přístupu ke vzdělávání v ZŠ Hukvaldy.

Předmětem projektu jsou stavební úpravy (nástavba a vybudování 2 odborných učeben včetně zajištění bezbariérovosti těchto učeben, 2 odborných kabinetů a sociálního zázemí), vybavení budov a učeben a úprava venkovního prostranství. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Náklady na stavební práce činily 12 753 323,91 Kč včetně DPH. V nástavbě vznikly dvě odborné učebny pro výuku jazyků a informatiky, dva kabinety pro vyučující, sociální zařízení. Z důvodu zajištění bezbariérovosti byl zakoupen schodolez.
Celkové náklady činily 19 305 347 Kč (dotace 17 300 859 Kč – podíl obce 2 004 488 Kč):

 • stavební práce – 12 863 324 Kč,
 • oprava oplocení s brána na dálkové ovládání – 605 182 Kč,
 • oprava komunikace – 404 586 Kč,
 • mobiliář a zeleň – 1 116 317 Kč,
 • vybavení nábytkem – 943 898 Kč,
 • IT vybavení – 3 047 458 Kč,
 • projektová dokumentace pro provedení stavby, administrace žádosti, administrace výběrového řízení, stavební a autorský dozor – 324 582 Kč.


Na zpracování projektové dokumentace jsme také v roce 2015 získali dotaci z Moravskoslezského kraje ve výši 144 000 Kč.
Stavba je zkolaudována a připravena k užívání na začátek školního roku 2022 – 2023.

Ivana Hrčková, místostarostka

brana01brana02brana03brana04brana05

zelen01zelen02zelen03zelen04zelen05zelen06zelen07zelen08zelen09

ucebny01ucebny02ucebny03ucebny04ucebny05ucebny06ucebny07ucebny08ucebny09

schodolez01schodolez02

deska01deska02

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy

Dotace Ministerstva školství

logo_program Uncategorised

 1. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  Škola obdržela další finanční prostředky z Ministerstva školství ve výši 72 480 Kč na doučování žáků v měsících leden – červen 2023.
  Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské Unie Next Generation EU.
  Pedagogičtí pracovníci školy se věnují žákům nad rámec svých pracovních povinností a ve svém volném čase. Jedná se o žáky, kteří potřebují látku procvičit, dovysvětlit nebo se vrátí se po nemoci.
  Doučování má svůj význam a žákům pomáhá.
 2. Prevence digitální propasti
  „Finanční prostředky je škola oprávněna použít za účelem pořízení mobilních digitálních technologií. Dle potřeby a vlastního uvážení je škola bude zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.“
  Z těchto finančních prostředků jsme zakoupili čtyři notebooky, které byly zapůjčeny dětem.

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy získala finanční prostředky z programu „Komponenta 3.1. Národního plánu obnovy na rok 2022“

logo_program Uncategorised

Finanční prostředky ve výši 297 200 Kč byly využity v základní škole a v mateřské škole na:

Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace
• Vybavení digitálními učebními pomůckami 2022 / Prevence digitální propasti 2022.
Z finančních prostředků byly zakoupeny notebooky, tablety, výukové programy pro žáky, výukové programy pro žáky se specifickými poruchami učení, robotické stavebnice, dva fotoaparáty a kamera.

Další finanční prostředky ve výši 32 000 Kč byly využity na zakoupení vizualizérů (přenášení textu a obrázků na interaktivní tabuli).

Robotika foto c. 8aRobotika foto c. 8aRobotika foto c. 8aRobotika foto c. 8aRobotika foto c. 8a

Doučování žáků – finanční prostředky na měsíc září – prosinec 2022 byly škole přiděleny ve výši 38 100 Kč. Na měsíce leden – srpen 2023 se jedná o částku 72 480 Kč.

V měsíci září – prosinec 2022 odučili učitelé nad rámec svých pracovních povinností 152 vyučovacích hodin pro 109 žáků školy. Počet žákohodin (součet všech žáků, kteří byli doučováni v některé z hodin doučování) činil 579.

 

V Hukvaldech 1. 3. 2023

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

 

Inovace ve zdělávání v kontextu digitalizace

Finanční prostředky Základní škole a Mateřské škole Leoše Janáčka Hukvaldy v rámci Národního plánu obnovy.

Národní plán investic je souhrnem reforem a investic financovaných Evropskou Unií – Next Generation EU, které bude Česká republika realizovat v letech 2021 – 2026 z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Jednou z komponent v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci pilíře „Vzdělávání a trh práce“ je komponenta 3.1 Inovace ve zdělávání v kontextu digitalizace.

V rámci této podpory škola získala na rok 2022 částku 234 000 Kč. Částka je pro školy stanovena podle počtu žáků. Z této částky budou zakoupeny výukové programy a robotické stavebnice. Dále kvalitní kamera a tablet, což bude sloužit pro žáky k tvoření videí do projektové výuky.

 

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

05logo

 

SkolaOnLine Uncategorised

logo e strava

 

Jídelníček pro dnešní den:

logo

Rozpis využití prostor školy

Venkovní hřiště Atletická dráha
● Tělocvična Společenský sál


Kalendář - podrobný rozpis

Provozní řád sportovního areálu

Videogalerie

Sledujte nás na Facebooku


TOP
×