logo_hukvaldy1 Přírodní hřiště mateřské školy
Czech Čeština‎

 Přírodní hřiště mateřské školy

SFZP H CMYK LOGO logo_1 Přírodní hřiště mateřské školy

Celkové náklady: 597 850Kč
Získaná dotace: 500 000Kč
Termín realizace: červen - srpen 2020

Cíl projektu:
Vytvořit přírodní zázemí, ve kterém by byly děti mateřské školy především šťastné, mohly prozkoumávat, experimentovat, pozorovat, zkoušet, učit se respektu k přírodě a naučit se ji chránit. Tímto skvělým místem pro nové přírodní hřiště je zahrada, která je součástí areálu Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy, p. o., a nachází se vedle budovy.

Přírodní zahradu budou využívat pouze děti mateřské školy a je oddělena od dalšího prostoru areálu. Nové přírodní hřiště umožní dětem získávat a rozvíjet všechny kompetence dané Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání – kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální i personální činnosti. Umožní dětem volný pohyb, sledování proměn přírody a rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního učení. Nové hřiště obohatí a umožní lépe plnit záměry Školního vzdělávacího programu Pod starým hradem, kde environmentální výchova má své důležité místo všech směrech.
Při navrhování nového hřiště byly využity nápady dětí, rodičů i učitelek mateřské školy. Byly instalovány zejména nové herní prvky z přírodních materiálů. Edukační prvky na rozvoj znalostí a získávání zkušeností z oblasti pěstování, ekologie, poznávání přírodních materiálů, pozorování zněm počasí a ročních období. Mimo instalaci herních prvků byly také vysazeny dřeviny, stromy, květiny a bylinky a také obnoveny trávníkové plochy.

1 hřiště školkové

2 školkové hřiště

3 školka hřištátko

4 školka

5 školka hřiště

SkolaOnLine Přírodní hřiště mateřské školy

logo e strava

 

Jídelníček pro dnešní den:

logo

Rozpis využití prostor školy

-->

Venkovní hřiště Atletická dráha
Tělocvična Společenský sál


Kalendář - podrobný rozpis

Provoz venkovního hřiště (PDF, 565 kB)

Provozní řád sportovního areálu

Videogalerie

Sledujte nás na Facebooku


TOP
×