logo_hukvaldy1 Koordinátoři z Moravskoslezského kraje poznávají kulturní a přírodní dědictví svého regionu
Czech Čeština‎

První z podzimních akcí pořádaných Centrem managmentu pro udržitelný rozvoj (CMUR) ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy byla exkurze do Hukvald.

Program byl pestrý a zahrnoval nejenom prezentaci příkladů dobré praxe v kontextu naplňování výchovy pro UR na ZŠ a MŠ Leoše Janáčka v Hukvaldech, ale také další inspiraci pro práci koordinátora EV. V rámci programu jsme navštívili Muzeum Leoše Janáčka v Hukvaldech (170. výročí jeho narození) a seznámili se s programy nabízenými Enviroresortem Hubert, kde si účastníci některé aktivity vyzkoušeli. Koordinátoři se v závěru exkurze mohli inspirovat i prvky zážitkové pedagogiky spojené s návštěvou obory a místní hájovny. Také zde jsme byli informování o činnosti lesníků biskupských lesů pro školy i veřejnost.

Exkurze se účastnilo se 38 koordinátorů EV Moravskoslezského kraje včetně krajské koordinátorky EVVO Ing. Michaely Bendové a koordinátorky EVVO města Opavy RNDr. Kateřiny Durčákové. Poděkování patří vedení ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy paní ředitelce Mgr. Aleně Lévové a koordinátorce RNDr. Haně Piskořové za inspirující příklady, jak realizovat EV a VUR v podmínkách základní školy. Nejenom přírodovědné pilíře, ale také pilíře sociální a ekonomické jsou nedílnou součásti udržitelného rozvoje. Nebyly opomenuty ani místní tradice a zvyky, jako je pečení vynikajících koláčů lopaťáků a hukvaldských preclíků, které patří k regionálním potravinám. Všichni účastníci odjížděli z Hukvald spokojení a s dotazy, kam se vydáme příště.

Doc.Dr.Milada Švecová, CSc. předsedkyně KEV a členka ČK pro UNESCO
Ing. Eva Kazdová, koordinátorka CMUR při OA a VOŠ Ostrava – Mariánské Hory

EVVO foto 1 EVVO foto 2

SkolaOnLine Koordinátoři z Moravskoslezského kraje poznávají kulturní a přírodní dědictví svého regionu

logo e strava

 

Jídelníček pro dnešní den:

logo

Rozpis využití prostor školy

-->

Venkovní hřiště Atletická dráha
Tělocvična Společenský sál


Kalendář - podrobný rozpis

Provoz venkovního hřiště (PDF, 565 kB)

Provozní řád sportovního areálu

Videogalerie

Sledujte nás na Facebooku


TOP
×