logo_hukvaldy1 Základní informace k zahájení školního roku 2021/2022
Czech Čeština‎

Základní informace k zahájení školního roku 2021/2022

Tradiční společné slavnostní zahájení před budovou školy se konat NEBUDE.

Hlavní vstup do budovy školy bude 1. 9. 2021 pro žáky otevřen od 7:30 do 8:00 hodin. Noví žáci (kromě žáků 1. ročníku), kteří jsou přihlášení ke vzdělávání na naší škole od 1. 9. 2021, se budou hlásit u vchodu ředitelce školy.
Žáci 2. – 9. roč. budou testováni stejně jako v loňském školním roce (v přízemí žáci, se kterými se testování chtějí zúčastnit zákonní zástupci, ostatní žáci ve třídách).

Nebudou testováni žáci, kteří doloží, že:

  • jsou 14 dnů po plně dokončeném očkování,
  • jsou 180 dní od prvního pozitivního testu,
  • předloží třídnímu učiteli negativní výsledek testu na COVID 19 provedeném na jiném pracovišti.

Do budovy je omezen vstup třetích osob.

Rodiče mohou přicházet do školy pouze v nejnutnějším případě. Ve společných prostorách musí mít všichni ochranu dýchacích cest. Ve třídách žáci ochranu mít nemusí. Ochranu při výuce budou mít pouze žáci, kteří se testování nepodrobí.

Testování antigenními testy bude probíhat ve dnech 1. 9., 6. 9. a 10. 9. 2021 !!!!

Na den 9. 9. 2021 jsem nucena vyhlásit ředitelské volno z důvodu přerušení dodávky elektrické energie po celý den.

Informace žákům 1. ročníku zasílá e-mailem třídní paní učitelka Radmila Křenková přes Školu OnLine.

Informace školní jídelny zašle rodičům vedoucí školní jídelny také přes Školu OnLine.

Ve středu 1. 9. 2021 bude v provozu školní družina. Bližší informace zašle vedoucí školní družiny a školního klubu Eva Rimlová. Ranní družina od 2. 9. 2021 bude v provozu stejně jako v loňském školním roce. Kapacita školní družiny je omezena. Přednostně budou přijímáni žáci 1. A, 2. A, 2. B a 3. A.

Nabídka kroužků školního klubu bude rodičům k dispozici od 3. 9. 2021.

Další komunikace mezi školou a rodiči bude probíhat tradičně přes Školu OnLine.

V Hukvaldech 26. 8. 2021

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

SkolaOnLine Základní informace k zahájení školního roku 2021/2022

logo e strava

 

Jídelníček pro dnešní den:

logo

Rozpis využití prostor školy

Venkovní hřiště Atletická dráha
● Tělocvična Společenský sál


Kalendář - podrobný rozpis

Provozní řád sportovního areálu

Videogalerie

Sledujte nás na Facebooku


TOP
×