logo_hukvaldy1 Informace k provozu Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy od 12. 4. 2021 – 2. část
Czech Čeština‎

Informace k provozu Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy od 12. 4. 2021 – 2. část

  • Distančně v Microsoft Teams: 3. A, 4. A, 4. B, 6. A, 6. B, 7. A, 8. A, 9. A (Upravený rozvrh hodin bude zveřejněn na webových stránkách školy).
  • Prezenčně: 1. A, 1. B, 2. A, 5. A – platí následující:

Od 6:00 hod. bude v provozu ranní družina. Žáci se budou scházet ve svých třídách, aby nedocházelo k mísení.

Zahájení pravidelné výuky v 8:00 hod. dle rozvrhu hodin ve Škole on line. Škola bude otevřena pro žáky, kteří nenavštěvují školní družinu, od 7:30 hod.

Žáci budou přicházet hlavním vchodem, použijí dezinfekci, převléknou se a půjdou do svých tříd. Žáci 2. A budou mít prezenční výuku ve společenském sále školy (vzhledem k vyššímu počtu žáků ve třídě a nutnosti dodržení rozestupů). Stravování žáků bude realizováno v souladu s hygienickými předpisy.

Odpolední družina bude v obvyklých prostorech tak, aby se třídy nemísily. V době od 13:00 do 15:00 hod. budou žáci, v případě příznivého počasí, chodit na vycházky do okolí školy. Děti bude možno vyzvedávat do 13:00 hod. nebo až po 15:00 hod.

Podmínkou účasti žáků v prezenční výuce je antigenní testování ve škole a rouška po celou dobu výuky. Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování není jakkoliv sankcionována. Důsledkem ale je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání podle zákona. S rodiči, kteří s testováním nesouhlasí, byl dohodnut způsob studijní podpory.

Ve čtvrtek 8. 4. 2021 jsme převzali hromadně do škol distribuované antigenní testy "Singclean". Dle pokynu MŠMT se děti budou testovat samy (dle výkladu MZd se nejedná o zdravotnický výkon). Samotný test probíhá tak, že testovaný vsune tyčinku cca 2 cm do nosní dírky a krouživým pohybem celkem 5× obkrouží stěnu nosní dírky (postupně u obou nosních dírek stejnou tyčinkou). Jedná se tedy o neinvazivní proces, kdy nedochází k zásahu do tělesné integrity osoby (§ 93 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
Pozn.: Test jsme ve škole ve čtvrtek odzkoušeli. Samoodběr je velmi jednoduchý a zcela bezbolestný. Zbylé úkony testu po samoodběru provedou zaměstnanci školy. Při odběru je možná i osobní přítomnost rodiče.

Testování bude probíhat v pondělí a čtvrtek ráno před začátkem vyučování za pomoci a dohledu učitelů ve třídách. Pokud budou u testování rodiče, provedou testování u lavic na chodbě. Děti, které budou v uvedené testovací dny chybět, provedou test první den po návratu do školy.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají
příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také ty, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě) - potvrzení zasílejte nejlépe oskenované elektronickou formou na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , nebo přeposláním SMS z laboratoře s výsledkem 1. pozitivního testu na 724 217 985.

Jsme rádi, že se děti do školy postupně vrací, ale bude velmi náročné vše dle pokynů prakticky zorganizovat. Žádáme rodiče o trpělivost a pochopení.

Případné další informace související s návratem dětí do školy a podrobnosti o testování zveřejníme na webových stránkách školy www.zshukvaldy.cz a budou zaslány přes Školu on line.

Přikládám další oficiální doplňující informace.

V Hukvaldech 8. 4. 2021

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

Přílohy:

 

SkolaOnLine Informace k provozu Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy od 12. 4. 2021 – 2. část

logo e strava

 

Jídelníček pro dnešní den:

logo

Rozpis využití prostor školy

Venkovní hřiště Atletická dráha
● Tělocvična Společenský sál


Kalendář - podrobný rozpis

Provozní řád sportovního areálu

Videogalerie

Sledujte nás na Facebooku


TOP
×