logo_hukvaldy1 Organizace vzdělávání od 30. 11. 2020
Czech Čeština‎

Vážení rodiče,

v souvislosti s Informacemi k provozu škol a školských zařízení od 30. 11. 2020 vám předkládám organizaci vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Leoše Janáčka Hukvaldy.

Základní škola:

1. stupeň (1. – 5. ročník) – Prezenční výuka již pro všechny ročníky.

2. stupeň (6 – 9. ročník) – Prezenční výuka 9. ročníku. Žáci 6 – 8. ročníku se budou střídat po týdnech. Od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020 třídy 6. A a 6. B prezenčně (ve škole dle rozvrhu hodin). 7. A a 8. A distančně (dle upraveného rozvrhu hodin). Od pondělí 7. 12. 2020 do pátku 11. 12. 2020 se třídy vystřídají (6. A a 6. B distančně, 7. A, a 8. A prezenčně).

Distanční i prezenční výuka se bude řídit podle upraveného rozvrhu hodin, vyvěšeného na webových stránkách školy, nikoliv podle rozvrhu hodin na ŠkoleOnLine.

Všichni žáci budou vstupovat hlavním vchodem školy s rozestupy a rouškami. Jsou povinni použít desinfekci. Žádáme rodiče, aby do školy vstupovali pouze v nezbytných záležitostech a za splnění hygienických požadavků (rozestupy, roušky, desinfekce).

Ve škole budou umožněny, po dohodě s učitelem, individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagog, může být přítomen i zákonný zástupce).

Mateřská škola:

Beze změn.

Školní družina:

Ranní družina bude v provozu. Žáci budou přicházet do svých kmenových tříd, kde budou mít k dispozici hry a stavebnice. Vychovatelka bude mít nad dětmi dohled. Nemohou být všichni společně v jedné třídě, aby se nemísili.

Odpolední družina: Žáci budou ve svých třídách (5 oddělení). Z personálních důvodů budou spojeni žáci tříd 1. A a 1. B, 4. A a 4. B. Rodiče budou moci žáky vyzvedávat do 13:00 hod., potom až od 15:00 hod. z důvodu vycházek.

Školní klub:

Do konce roku 2020 (do 22. 12. 2020) nebudou realizovány kroužky školního klubu, protože jsou v nich zapojeni žáci z různých tříd.

Školní jídelna:

Stravování žáků i dětí z mateřské školy bude organizováno tak, aby byly dodrženy veškeré hygienické požadavky:

  • Rozestupy.
  • Maximální počet osob u jednoho stolu 4 osoby.
  • Organizace stravování žáků tak, aby nedocházelo k prolínání skupin žáků.
  • Stravovat v jídelně se mohou pouze žáci a zaměstnanci, kteří se účastní prezenční výuky.
  • Ostatní žáci si mohou vyzvednout a odnést oběd u výdejního okénka v určené době.

V Hukvaldech 26. 11. 2020

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

Přílohy:

SkolaOnLine Organizace vzdělávání od 30. 11. 2020

logo e strava

 

Jídelníček pro dnešní den:

Rozpis využití prostor školy

Akce školy
Venkovní hřiště Atletická dráha
● Tělocvična Společenský sál


Kalendář - podrobný rozpis

Provozní řád sportovního areálu

Videogalerie

Sledujte nás na Facebooku


TOP
×