Světová škola

Světová škola

Výsledek obrázku pro světová škola

Projekt Světová škola se zabývá začleněním globálních a rozvojových témat do výuky a života škol v České republice. Žáci se pod vedením učitelů aktivně zabývají světovým děním a sledují aktuální vývoj a rozvoj ve světě. Získávají informace, identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení.   Záměrem je uvědomění si vazeb a souvislostí mezi jednotlivými částmi světa, přijetí zodpovědnosti za jejich spoluutváření a tím směřování k celoživotní aktivní občanské angažovanosti v duchu hesla: „Mysli globálně, jednej lokálně.“

Nezisková organizace Člověk v tísni uděluje každoročně tento certifikát školám, které splní daná kritéria a s žáky takto pracují.

Přiložené soubory:
IkonaZpravodaj Světové školy.pdf

← Zpět na seznam

iŠkola.cz - přihlášení:


Výroční zpráva:

Informace dle Zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím:

ŠVP, výroční zpráva o činnosti školy, pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků a školní řád jsou umístěny na veřejně přístupném místě v přízemí budovy školy.


Hledání:
Odběr novinek e-mailem:

Vložte Vaši e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko Přihlásit se k odběru. Budete pravidelně informováni o aktivitách školy a nejen o nich. Pro registraci pokračujte:

Technika nás baví:

OP VK 57

Technika nás baví

Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Jeho cílem je vzbudit zájem žáků o technické obory.

No More Obesity!:
Yes for Traditional Dishes - No More Obesity!
Komunitní škola 2:

OP VK 56

Komunitní škola 2

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky.
Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Ježkovo vočko:
Ježkovo vočko
Mladý technik:
Mladý technik - modelářství, mechatronika, programování
RPVV:
Rozvojový program ve vzdělání
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy