Výchovné poradenství

Přijímací řízení školního roku 2017 - 2018

Přijímací řízení školního roku 2017-2018

Jednotná zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyka a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena na dny:

  1. termín 12. dubna 2018 – pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

             13. dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

       2.    termín  16. dubna 2018 - pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

                             17. dubna 2018 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  1. termín : 10. května 2018
  2. termín : 11. května 2018

Jednotná zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění a do oborů vzdělání v konzervatoři.

 Do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění se koná talentová zkouška

od 2. 1. 2018 do 15. 1. 2018 podle §62 odst. 3 školského zákona,

Do oborů vzdělání v konzervatoři, se koná talentová zkouška od 15. 1. 2018 do 31. 1. 2018

 podle § 88 odst. 2 školského zákona.

← Zpět na seznam

iŠkola.cz - přihlášení:


Výroční zpráva:

Informace dle Zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím:

ŠVP, výroční zpráva o činnosti školy, pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků a školní řád jsou umístěny na veřejně přístupném místě v přízemí budovy školy.


Hledání:
Odběr novinek e-mailem:

Vložte Vaši e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko Přihlásit se k odběru. Budete pravidelně informováni o aktivitách školy a nejen o nich. Pro registraci pokračujte:

Technika nás baví:

OP VK 57

Technika nás baví

Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Jeho cílem je vzbudit zájem žáků o technické obory.

No More Obesity!:
Yes for Traditional Dishes - No More Obesity!
Komunitní škola 2:

OP VK 56

Komunitní škola 2

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky.
Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Ježkovo vočko:
Ježkovo vočko
Mladý technik:
Mladý technik - modelářství, mechatronika, programování
RPVV:
Rozvojový program ve vzdělání
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy