9. třída 2009/2010

Rozvrh 9. třídy

Rozvrh 9. třídy v ročníku 2009/2010

!!! Náš křeček !!!

Křečka jsme si pořídili 5.11.2007. Pojmenovali jsme ji Kimi tudíž to je samička. Je to křeček Syrský neboli zlatý a je velmi přítulná někdy čiperná, ale většinou je to lenivec. Žije v kleci v sedmé třídě!!! Klec má vybavenou vyvýšeným domečkem, kolotočem, miskou na papání,...

Seznam žáků 7. ročníku ve školním roce 2007/2008

Seznam žáků 7. ročníku ve školním roce 2007/2008

Ochrana obyvatel za mimořádných událostí

Projektový den

Seznam žáků

Seznam žáků 6. ročníku ve školním roce 2006/2007

Seznam žáků

Seznam žáků v 5. ročníku ve školním roce 2005-2006

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin pro 5. ročník ve školním roce 2005/2006

4. Třída

Školní léta: 2001-2010 Třídní učitel: 2001-2003 Mgr.Větřilová 2003-2004 Pavlíková 2004-2005 Škvara Seznam žáků:Baník Jakub,Bujnošková Jana,ČerníkováMartina,Fojtová Kateřina,Matula Jakub,Ocelka Kryštof,Reková Libuše,Sasín...

iŠkola.cz - přihlášení:


Výroční zpráva:

Informace dle Zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím:

ŠVP, výroční zpráva o činnosti školy, pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků a školní řád jsou umístěny na veřejně přístupném místě v přízemí budovy školy.


Hledání:
Odběr novinek e-mailem:

Vložte Vaši e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko Přihlásit se k odběru. Budete pravidelně informováni o aktivitách školy a nejen o nich. Pro registraci pokračujte:

Technika nás baví:

OP VK 57

Technika nás baví

Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Jeho cílem je vzbudit zájem žáků o technické obory.

No More Obesity!:
Yes for Traditional Dishes - No More Obesity!
Komunitní škola 2:

OP VK 56

Komunitní škola 2

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky.
Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Ježkovo vočko:
Ježkovo vočko
Mladý technik:
Mladý technik - modelářství, mechatronika, programování
RPVV:
Rozvojový program ve vzdělání
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy