9. třída 2006/2007

Aeroklub Ostrava

Vyhlídkový let

Fotky třídy

Podzimní fotky devítky.

Školní výlet

Výlet s Jardou.

Odchod Hanky

Smutné loučení se spolužačkou.

Seznam žáků

Seznam žáků v 8. ročníku ve školním roce 2005-2006

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin pro 8. ročník ve školním roce 2005/2006

Kdo jsme?

O nás...

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin 7.třídy.

Lyžování na místrním vleku.

Dne 12.1.2006 se uskutečnil olimpijský den. Šla tam celá škola bez 9. ročníku, protože se musí připravovat na příjmací zkoušky, 6. a 7. ročník byl na lyžařském výcviku. Den byl krásný, svítilo slunce a bylo bezvětří. Ráno jsme se vydali na nedaleký vlek a měli...

iŠkola.cz - přihlášení:


Výroční zpráva:

Informace dle Zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím:

ŠVP, výroční zpráva o činnosti školy, pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků a školní řád jsou umístěny na veřejně přístupném místě v přízemí budovy školy.


Hledání:
Odběr novinek e-mailem:

Vložte Vaši e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko Přihlásit se k odběru. Budete pravidelně informováni o aktivitách školy a nejen o nich. Pro registraci pokračujte:

Technika nás baví:

OP VK 57

Technika nás baví

Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Jeho cílem je vzbudit zájem žáků o technické obory.

No More Obesity!:
Yes for Traditional Dishes - No More Obesity!
Komunitní škola 2:

OP VK 56

Komunitní škola 2

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky.
Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Ježkovo vočko:
Ježkovo vočko
Mladý technik:
Mladý technik - modelářství, mechatronika, programování
RPVV:
Rozvojový program ve vzdělání
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy