Yes For Traditional Dishes - No More Obesity!

Dzs

Erasmus+

(v minulosti název Comenius)

Yes For Traditional Dishes – No More Obesity!

Na tento projekt jsme získali částku 27 750 euro (cca 750 000 Kč).

Jedná se o projekt partnerství škol, kde budeme spolupracovat se školami v Turecku, v Polsku, Maďarsku, Litvě, Španělsku a v České republice. Škola v Turecku je hlavním koordinátorem projektu. Projekt se zabývá problematikou zdraví a stravy ve společnosti. V rámci tohoto projektu vyjedou do zahraničí učitelé i žáci, aby poznali školství, historii a kulturu v dalších zemích EU.

Více informací na URL: www.nomoreobesity.cz

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

iŠkola.cz - přihlášení:


Výroční zpráva:

Informace dle Zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím:

ŠVP, výroční zpráva o činnosti školy, pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků a školní řád jsou umístěny na veřejně přístupném místě v přízemí budovy školy.


Hledání:
Odběr novinek e-mailem:

Vložte Vaši e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko Přihlásit se k odběru. Budete pravidelně informováni o aktivitách školy a nejen o nich. Pro registraci pokračujte:

Technika nás baví:

OP VK 57

Technika nás baví

Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Jeho cílem je vzbudit zájem žáků o technické obory.

No More Obesity!:
Yes for Traditional Dishes - No More Obesity!
Komunitní škola 2:

OP VK 56

Komunitní škola 2

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky.
Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Ježkovo vočko:
Ježkovo vočko
Mladý technik:
Mladý technik - modelářství, mechatronika, programování
RPVV:
Rozvojový program ve vzdělání
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy