Technika nás baví

Investice do rozvoje vzdělání

Technika nás baví

(Having fun with technology)

Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/57.0090

Tento projekt představuje pro školu částku 212 481 Kč.

Klíčová aktivita 1: Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.

Učitelé vytvoří se žáky výrobek od přípravy, vlastní realizace po zpracování závěrečného portfolia. V rámci této aktivity bude vybavena školní dílna zařízením ve výši 100 000 Kč. 

Klíčová aktivita 2: Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.

Finanční prostředky z této klíčové aktivity jsou určeny na vzdělávání učitelů technických předmětů.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Ke stažení:
iŠkola.cz - přihlášení:


Výroční zpráva:

Informace dle Zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím:

ŠVP, výroční zpráva o činnosti školy, pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků a školní řád jsou umístěny na veřejně přístupném místě v přízemí budovy školy.


Hledání:
Odběr novinek e-mailem:

Vložte Vaši e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko Přihlásit se k odběru. Budete pravidelně informováni o aktivitách školy a nejen o nich. Pro registraci pokračujte:

Technika nás baví:

OP VK 57

Technika nás baví

Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Jeho cílem je vzbudit zájem žáků o technické obory.

No More Obesity!:
Yes for Traditional Dishes - No More Obesity!
Komunitní škola 2:

OP VK 56

Komunitní škola 2

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky.
Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Ježkovo vočko:
Ježkovo vočko
Mladý technik:
Mladý technik - modelářství, mechatronika, programování
RPVV:
Rozvojový program ve vzdělání
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy