Rozvoj komunitní školy Hukvaldy

 

 

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy je zapojena do dvouletého projektu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, který je plně hrazen z prostředků Evropské Unie a Ministerstva školství – „Šablony  II“. Dotace činí          1 696 415 Kč.

Do projektu jsou zapojeni všichni učitelé základní i mateřské školy, vedoucí školní družiny a školního klubu.

Registrační číslo:                 CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0008813

Název projektu:                    Rozvoj komunitní školy Hukvaldy

Číslo jednací projektu:        MSMT-11393/2018 - 4

 

Projekt je určen na zlepšení kvality ve vzdělávání v základní škole, v mateřské škole i ve školní družině a školním klubu. Realizace projektu byla zahájena 1. 9. 2018 a ukončena bude 31. 8. 2020.

 

Mateřská škola:

 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ
  • Společné vzdělávání – inkluze
  • Polytechnické vzdělávání
  • Vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií
  • Chůva – personální podpora MŠ

 

Základní škola, školní družina, školní klub:

 • Další vzdělávaní pedagogických pracovníků ZŠ
  • Polytechnické vzdělávání, informační a komunikační technologie, kariérové poradenství
 • Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi
 • Čtenářský klub pro žáky ZŠ (v odpoledních hodinách)
 • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ (v odpoledních hodinách)
 • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem (v odpoledních hodinách)
 • Využití ICT ve vzdělávání (zakoupení 40 ks tabletů a jejich využití ve výuce).

 

 

 Alena Lévová, koordinátorka projektu

 

 

iŠkola.cz - přihlášení:


Výroční zpráva:

Informace dle Zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím:

ŠVP, výroční zpráva o činnosti školy, pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků a školní řád jsou umístěny na veřejně přístupném místě v přízemí budovy školy.


Hledání:
Odběr novinek e-mailem:

Vložte Vaši e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko Přihlásit se k odběru. Budete pravidelně informováni o aktivitách školy a nejen o nich. Pro registraci pokračujte:

Technika nás baví:

OP VK 57

Technika nás baví

Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Jeho cílem je vzbudit zájem žáků o technické obory.

No More Obesity!:
Yes for Traditional Dishes - No More Obesity!
Komunitní škola 2:

OP VK 56

Komunitní škola 2

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky.
Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Ježkovo vočko:
Ježkovo vočko
Mladý technik:
Mladý technik - modelářství, mechatronika, programování
RPVV:
Rozvojový program ve vzdělání
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy