Rodilí mluvčí do škol

ESF

CPI

Centrum podpory inovací   |  Centrum projektové podpory
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15/2172  |   708 33 Ostrava-Poruba

 

Název: Rodilí mluvčí do škol

Anotace: Rodilí mluvčí do škol - zvyšování jazykové vybavenosti žáků ZŠ pomocí rodilých mluvčích a zapojení škol do mezinárodních projektů.

Workshop projektu: Rodilí mluvčí do škol - zvyšování jazykové vybavenosti žáků základních škol pomocí rodilých mluvčích a zapojením škol do mezinárodních projektů.

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory 1.1.: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Příjemce podpory: Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.

Partneři: VŠB-TU Ostrava, Mezinárodní jazykový institut Most, jazyková škola Lingua Zlín

Číslo projektu: CZ. 1.07./1.1.00./55.0002

iŠkola.cz - přihlášení:


Výroční zpráva:

Informace dle Zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím:

ŠVP, výroční zpráva o činnosti školy, pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků a školní řád jsou umístěny na veřejně přístupném místě v přízemí budovy školy.


Hledání:
Odběr novinek e-mailem:

Vložte Vaši e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko Přihlásit se k odběru. Budete pravidelně informováni o aktivitách školy a nejen o nich. Pro registraci pokračujte:

Technika nás baví:

OP VK 57

Technika nás baví

Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Jeho cílem je vzbudit zájem žáků o technické obory.

No More Obesity!:
Yes for Traditional Dishes - No More Obesity!
Komunitní škola 2:

OP VK 56

Komunitní škola 2

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky.
Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Ježkovo vočko:
Ježkovo vočko
Mladý technik:
Mladý technik - modelářství, mechatronika, programování
RPVV:
Rozvojový program ve vzdělání
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy