Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Exkurze CHKO Poodří a Exkurze Šance

Exkurze CHKO Poodří a Exkurze Šance

Den země

Letošní Den Země jsme začali poněkud méně tradičně. Všichni žáci se svými učiteli se hned ráno 17. dubna 2009 vydali do kostela v Rychalticích...

Závěrečná zpráva „S vílami húkalkami ni enem za ukvaldsku vodu“

Závěrečná zpráva

„S vílami húkalkami ni enem za ukvaldsku vodu“

Celý projekt je věnován vodě nejen na Hukvaldech, ale i „vodním“ zajímavostem v Moravskoslezském kraji.

Exkurze Dlouhé stráně

V rámci projektu MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve školách v roce 2009 uspořádala naše škola pro žáky sedmých, osmých a devátých tříd jednodenní exkurzi do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně v Jeseníkách.

Otvírání pramenů s Lašánkem

V únoru letošního roku přišla naší škole nabídka ekologického sdružení Tereza, zda-li bychom se společně s ostatními školami po celé České republice nechtěli zapojit do dřívějšího jarního obyčeje „Otvírání studánek“. Tato nabídka se nám líbila. Protože Hu

iŠkola.cz - přihlášení:


Výroční zpráva:

Informace dle Zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím:

ŠVP, výroční zpráva o činnosti školy, pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků a školní řád jsou umístěny na veřejně přístupném místě v přízemí budovy školy.


Hledání:
Odběr novinek e-mailem:

Vložte Vaši e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko Přihlásit se k odběru. Budete pravidelně informováni o aktivitách školy a nejen o nich. Pro registraci pokračujte:

Technika nás baví:

OP VK 57

Technika nás baví

Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Jeho cílem je vzbudit zájem žáků o technické obory.

No More Obesity!:
Yes for Traditional Dishes - No More Obesity!
Komunitní škola 2:

OP VK 56

Komunitní škola 2

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky.
Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Ježkovo vočko:
Ježkovo vočko
Mladý technik:
Mladý technik - modelářství, mechatronika, programování
RPVV:
Rozvojový program ve vzdělání
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy