Podpora čtenářské gramotnosti na základních školách

Podpora čtenářské gramotnosti na ZŠ v roce 2008 realizovaný v ZŠ a MŠ L. Janáčka v Hukvaldech

V roce 2008 byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášen rozvojový program Podpora čtenářské gramotnosti na základních školách. Své projekty k tomuto programu vypracovalo a zaslalo 480 škol, z toho 64 bylo při získání dotace úspěšných....

Noc s Andersenem 2009

Závěrečná zpráva

Komu čtení nevadí 2009

Závěrečná zpráva

Čtenář roku 2008

Pozvánka a výsledky hodnocení o nejlepšího čtenáře roku 2008

Podpora čtenářské gramotnosti na základních školách v roce 2008

Rozvojový program ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 12.9.2008, čj. 16 119/2008-22: Podpora čtenářské gramotnosti na základních školách v roce 2008

iŠkola.cz - přihlášení:


Výroční zpráva:

Informace dle Zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím:

ŠVP, výroční zpráva o činnosti školy, pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků a školní řád jsou umístěny na veřejně přístupném místě v přízemí budovy školy.


Hledání:
Odběr novinek e-mailem:

Vložte Vaši e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko Přihlásit se k odběru. Budete pravidelně informováni o aktivitách školy a nejen o nich. Pro registraci pokračujte:

Technika nás baví:

OP VK 57

Technika nás baví

Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Jeho cílem je vzbudit zájem žáků o technické obory.

No More Obesity!:
Yes for Traditional Dishes - No More Obesity!
Komunitní škola 2:

OP VK 56

Komunitní škola 2

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky.
Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Ježkovo vočko:
Ježkovo vočko
Mladý technik:
Mladý technik - modelářství, mechatronika, programování
RPVV:
Rozvojový program ve vzdělání
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy