Nadstavba odborných učeben v patře ZŠ Leoše Janáčka Hukvaldy

Název projektu: Nadstavba odborných učeben v patře ZŠ Leoše Janáčka Hukvaldy

Reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006133

Období realizace: 1. 1. 2018 – 30. 9. 2018

 

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu realizujeme projekt jehož cílem je kompletní rekonstrukce a vybavení učeben přírodovědného a polytechnického vzdělávání, které jsou již v nevyhovujícím stavu. Vše bude realizováno směrem ke zvýšení kvality výuky ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce. Dále bude mimo jiné zajištěna vnitřní konektivita školy a připojení k internetu. Modernizované výukové prostředí podpoří atraktivitu vyučovaných předmětů a umožní, aby žáky předměty více zaujaly. Projekt je z 85 % financován ze zdrojů EU, z 5% ze státního rozpočtu.

iŠkola.cz - přihlášení:


Výroční zpráva:

Informace dle Zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím:

ŠVP, výroční zpráva o činnosti školy, pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků a školní řád jsou umístěny na veřejně přístupném místě v přízemí budovy školy.


Hledání:
Odběr novinek e-mailem:

Vložte Vaši e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko Přihlásit se k odběru. Budete pravidelně informováni o aktivitách školy a nejen o nich. Pro registraci pokračujte:

Technika nás baví:

OP VK 57

Technika nás baví

Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Jeho cílem je vzbudit zájem žáků o technické obory.

No More Obesity!:
Yes for Traditional Dishes - No More Obesity!
Komunitní škola 2:

OP VK 56

Komunitní škola 2

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky.
Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Ježkovo vočko:
Ježkovo vočko
Mladý technik:
Mladý technik - modelářství, mechatronika, programování
RPVV:
Rozvojový program ve vzdělání
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy