Média do škol

NÁZEV: MÉDIA DO ŠKOL

R.Č.: CZ.1.07I1.1.24I02.0144

TRVÁNÍ: 1.7.2013 – 31.12.2014

MÍSTO: DDM Vratimov, p.o.

CÍLE PROJEKTU: Hlavním cílem projektu je pomoci modernizovat a aktualizovat formy výuky na menších základních školách zejména ve venkovských oblastech, a to především prohloubením a podporou využití moderních technologií a aplikací při výuce, včetně vytváření a ověřování těchto aplikací přímo v praxi. Chceme pomoci dnešním dětem - tzv. Net generaci - poznávat svět a získávat nutné kompetence postupy jim vlastními - zážitkovým učením sdíleným "online" i "offline". Nechceme bojovat proti jejich způsobu života, kdy se přátelé setkávají na sociálních sítích častěji než v reálném životě a aktuální informace lze získat - a zapomenout - během pár vteřin. Chceme jej využít ku prospěchu dětí a zároveň je vést k tomu, aby si neustále uvědomovaly, že "není formy bez obsahu".

AKTIVITY PROJEKTU:

Dětská multimediální redakce - Partnerské dětské redakce přijíždějí jednou měsíčně na multimediální workshop, kde se učí pracovat s fotografií, textem, ale především s AV útvary – rozhovorem, reportáží, videopozvánkou a audiopohlednicí. V místě bydliště pak s nabytými informacemi pak dále pracují dle zadání.

Využití tabletů ve výuce Pedagogové partnerských organizací se zúčastní workshopu Využití tabletu při výuce, kde se seznámí s výukovými aplikacemi dostupnými zdarma a možnosti jejich začlenění do výuky. Následně pak děti partnerských organizací jezdí na projektové dny „Tablety do škol“ na DDM Vratimov, kde si i ony vyzkoušejí vhodné výukové aplikace. V poslední etapě projektu si pak využití tabletů při své výuce vyzkoušejí i pedagogové partnerů pod dohledem odborníků z projektového týmu.

Projektový den „U nás“ V rámci projektového dne „U nás“ přijedou lektoři do partnerských škol a připraví pro žáky vybrané třídy tříhodinové poznávání a dokumentování jejich obce pomocí moderních technologií – GPS navigace, tabletu, kamery…Tématem je geocaching, vzpomínky seniorů i virtuální naučná stezka.

Vývoj aplikací pro výukové účely Během projektu naši odborní pracovníci vyvíjejí výukové aplikace pro Android s tématem místního dědictví a mediální výchovy.

PARTNEŘI

CVČ Frenštát pod Radhoštěm, SVČ VítkovZŠ HukvaldyZŠ ŘepištěZŠ Sedliště.

Projekt Média do škol byl podpořen v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Novy-obrazek

Ke stažení:
iŠkola.cz - přihlášení:


Výroční zpráva:

Informace dle Zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím:

ŠVP, výroční zpráva o činnosti školy, pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků a školní řád jsou umístěny na veřejně přístupném místě v přízemí budovy školy.


Hledání:
Odběr novinek e-mailem:

Vložte Vaši e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko Přihlásit se k odběru. Budete pravidelně informováni o aktivitách školy a nejen o nich. Pro registraci pokračujte:

Technika nás baví:

OP VK 57

Technika nás baví

Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Jeho cílem je vzbudit zájem žáků o technické obory.

No More Obesity!:
Yes for Traditional Dishes - No More Obesity!
Komunitní škola 2:

OP VK 56

Komunitní škola 2

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky.
Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Ježkovo vočko:
Ježkovo vočko
Mladý technik:
Mladý technik - modelářství, mechatronika, programování
RPVV:
Rozvojový program ve vzdělání
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy