Komunitní škola - matematická gramotnost Hukvaldy

EU + MŠMT

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy je zapojena do dvouletého projektu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, který je plně hrazen z prostředků Evropské Unie a Ministerstva školství. Finanční částka činí 946 573 Kč.

Do projektu jsou zapojeni všichni učitelé základní i mateřské školy.

Číslo výzvy:                          022

Registrační číslo:               CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001866

Název projektu:                   Komunitní škola – matematická gramotnost Hukvaldy

Číslo jednací projektu:      MSMT-29358/2016

 

Projekt je určen na zlepšení kvality ve vzdělávání jak v základní škole, tak v mateřské škole. Realizace projektu byla zahájena 1. 9. 2016 a ukončena bude 30. 8. 2018.

Mateřská škola:

 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ
  • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí
  • Chůva – personální podpora MŠ
  • Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Základní škola:

 • Další vzdělávaní pedagogických pracovníků ZŠ – matematická gramotnost
 • Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi (vzdělávání již realizováno)
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Čtenářský klub pro žáky ZŠ (v odpoledních hodinách)
 • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ (v odpoledních hodinách)
 • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem (v odpoledních hodinách)
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ (v odpoledních hodinách)

Klub zábavné logiky a deskových her

Radoslav Jarošek, Hana Piskořová

Klub zábavné logiky a deskových her přivítal žáky prvního i druhého stupně naší školy.

Navštěvovat jej mohou již od září, a to díky projektu Komunitní škola – matematická gramotnost Hukvaldy.  Žáci se v klubu věnují hrám, které již ovládají, čekají na ně ale i nové herní dovednosti. Šachy, Dáma, Dostihy tak nezůstanou osamoceny. Děti zjistí, jak porazit spolužáky například v Schasce, Isole, Krtkovi (cílem je získat zlatý krtkův rýč). Určitě neomrzí výhra ve velkém turnaji. Dva takové se již konaly. Žáci změřili síly v Dámě a v Piškvorkách. I když turnaje mají své vítěze, není poražených. Klub ovšem není jen o zábavě při hraní. Jeho členové trénují své logické myšlení, paměť a zručnost, které zúročí ve škole. Pro žáky máme dobrou zprávu. Projekt umožní nákup dalších nových her. Přijďte, těšíme se na vás.

 Alena Lévová, koordinátorka projektu

iŠkola.cz - přihlášení:


Výroční zpráva:

Informace dle Zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím:

ŠVP, výroční zpráva o činnosti školy, pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků a školní řád jsou umístěny na veřejně přístupném místě v přízemí budovy školy.


Hledání:
Odběr novinek e-mailem:

Vložte Vaši e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko Přihlásit se k odběru. Budete pravidelně informováni o aktivitách školy a nejen o nich. Pro registraci pokračujte:

Technika nás baví:

OP VK 57

Technika nás baví

Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Jeho cílem je vzbudit zájem žáků o technické obory.

No More Obesity!:
Yes for Traditional Dishes - No More Obesity!
Komunitní škola 2:

OP VK 56

Komunitní škola 2

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky.
Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Ježkovo vočko:
Ježkovo vočko
Mladý technik:
Mladý technik - modelářství, mechatronika, programování
RPVV:
Rozvojový program ve vzdělání
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy