Komunitní škola 2

Investice do rozvoje vzdělání

Komunitní škola 2  (Community school 2)

Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.0870

Rozpočet projektu: 921 308 Kč.

Klíčová aktivita 1: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

V rámci této aktivity se budou vzdělávat učitelé i žáci. Bude vytvořeno 40 čtenářských dílen, z nichž 24 bude ověřeno v hodinách literatury. Do obecní knihovny bude zakoupeno 200 nových knih pro děti a mládež.

Klíčová aktivita 2: Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky.

V rámci této aktivity pojede v týdnu 9. – 15. listopadu 2015 čtyřicet žáků 6. – 9. ročníku a čtyři učitelé do Bournemouthu na jihu Velké Británie, kde absolvují, mimo jiné, 9 vyučovacích hodin anglického jazyka pod vedením zkušených lektorů, seznámí se s britským školstvím, historií i současností země, jejíž jazyk se učí. Navštíví i památky v Londýně. Vše budou mít hrazeno z projektu.

Klíčová aktivita 3: Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

V rámci této aktivity se 4 vyučující anglického jazyka v naší škole zúčastní dvoutýdenních vzdělávacích kurzů pro učitele anglického jazyka na jazykových školách v Londýně.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Ke stažení:
iŠkola.cz - přihlášení:


Výroční zpráva:

Informace dle Zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím:

ŠVP, výroční zpráva o činnosti školy, pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků a školní řád jsou umístěny na veřejně přístupném místě v přízemí budovy školy.


Hledání:
Odběr novinek e-mailem:

Vložte Vaši e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko Přihlásit se k odběru. Budete pravidelně informováni o aktivitách školy a nejen o nich. Pro registraci pokračujte:

Technika nás baví:

OP VK 57

Technika nás baví

Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Jeho cílem je vzbudit zájem žáků o technické obory.

No More Obesity!:
Yes for Traditional Dishes - No More Obesity!
Komunitní škola 2:

OP VK 56

Komunitní škola 2

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky.
Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Ježkovo vočko:
Ježkovo vočko
Mladý technik:
Mladý technik - modelářství, mechatronika, programování
RPVV:
Rozvojový program ve vzdělání
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy