Sdružení rodičů - seznam členů pro školní rok 2017/2018

 • Petr Červinka - předseda, třídní důvěrník 3.A, telefon: 606 710 101, mail: p.cervinka@volny.cz
 • Pavel Reisig - místopředseda, třídní důvěrník 5.A, telefon: 603 277 398, mail: pavel.reisig@lpefekt.cz
 • Daniela Nyklová - místopředseda, třídní důvěrník 2.A, telefon: 724 588 186, mail: daniela.nyklova@seznam.cz
 • Jana Balcárková - pokladník, třídní důvěrník 8.A, telefon: 776 238 002, mail: balcarkova@technosvar.com
 • Alexandra Reková - revizor, třídní důvěrník 5.A, telefon: 604 302 578, mail: alexandra.rekova@seznam.cz
 • Martin Peter - třídní důvěrník 1.A
 • Miroslav Bednář - třídní důvěrník 1.A
 • Šárka Szijjarto - třídní důvěrník 1.A
 • Eva Bílá - třídní důvěrník 1.B
 • Dagmar Vida - třídní důvěrník 1.B
 • Zuzana Jenkins - třídní důvěrník 2.A
 • Renata Kollerová - třídní důvěrník 3.B
 • Kateřina Eliášová - třídní důvěrník 4.A
 • Tereza Bartulcová - třídní důvěrník 5.A
 • Ida Klosíková - třídní důvěrník 6.A
 • Radek Matějek - třídní důvěrník 7.A
 • Zuzana Vidličková - třídní důvěrník 8.A
 • Jiří Doležel - třídní důvěrník 9.A


Školská rada - členové ve školním roce 2017/2018
 • Luděk Bujnošek - starosta obce Hukvaldy, člen rady za zřizovatele
 • Ivo Dienelt - člen rady za zřizovatele
 • Jiří Sedlář - člen rady za zřizovatele
 • Martin Křenek - zástupce ředitele školy, člen rady za pedagogy
 • Marcela Jašková - výchovná poradkyně, členka rady za pedagogy
 • Vanda Filková - členka rady za pedagogy
 • Pavel Reisig - předseda rady, člen rady za rodiče
 • Jana Balcárková  - členka rady za rodiče
 • Petr Červinka - člen rady za rodiče
 
Číslo účtu:  5074994389/0800
iŠkola.cz - přihlášení:


Výroční zpráva:

Informace dle Zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím:

ŠVP, výroční zpráva o činnosti školy, pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků a školní řád jsou umístěny na veřejně přístupném místě v přízemí budovy školy.


Hledání:
Odběr novinek e-mailem:

Vložte Vaši e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko Přihlásit se k odběru. Budete pravidelně informováni o aktivitách školy a nejen o nich. Pro registraci pokračujte:

Technika nás baví:

OP VK 57

Technika nás baví

Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Jeho cílem je vzbudit zájem žáků o technické obory.

No More Obesity!:
Yes for Traditional Dishes - No More Obesity!
Komunitní škola 2:

OP VK 56

Komunitní škola 2

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky.
Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Ježkovo vočko:
Ježkovo vočko
Mladý technik:
Mladý technik - modelářství, mechatronika, programování
RPVV:
Rozvojový program ve vzdělání
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy