Školní rok 2008/2009

Školní vzdělávací program - Držím se kořenů života a rostu

Školní vzdělávací program - Držím se kořenů života a rostu

Analýza Mapy školy

Přiložený text obsahuje shrnutí výsledků projektu Mapa školy ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy. Realizátorem byla společnost SCIO. Dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy se v roce 2009 zúčastnilo celkem 127 185 respondentů ze 298 základních...

Zápis žáků

Zápis žáků do Základní školy a dětí do Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy se konal v úterý 10.2.2009.K zápisu do mateřské školy se dostavilo 15 dětí. Máme ještě volnou kapacitu, takže je možno, stejně jako v loňském roce, ještě do konce...

Maškarní karneval

Dne 14.2.2009 se v prostorách společenského sálu Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy  konal tradiční  maškarní karneval s názvem Z pohádky do pohádky. Každoročně se jej účastní nejen děti naší mateřské školy...

ZÁPIS

Z Á P I S dětí do mateřské školy a žáků do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvkové organizace se koná 10.února 2009 v budově školy.   Do mateřské školy 10.00 - 17.00 hod. Do...

Informace ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy

Vážení občané, vzhledem k nejisté situaci s odběrem papíru sběrnými surovinami od února 2009, bude sběr papíru ve škole ukončen 20. ledna 2009. Děkujeme za odevzdaný papír, a tím získané finanční prostředky pro děti.   Mgr. Alena Lévová,...

Divadelní představení Kolotoč

Divadelní představení Kolotoč

iŠkola.cz - přihlášení:


Výroční zpráva:

Informace dle Zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím:

ŠVP, výroční zpráva o činnosti školy, pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků a školní řád jsou umístěny na veřejně přístupném místě v přízemí budovy školy.


Hledání:
Odběr novinek e-mailem:

Vložte Vaši e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko Přihlásit se k odběru. Budete pravidelně informováni o aktivitách školy a nejen o nich. Pro registraci pokračujte:

Technika nás baví:

OP VK 57

Technika nás baví

Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Jeho cílem je vzbudit zájem žáků o technické obory.

No More Obesity!:
Yes for Traditional Dishes - No More Obesity!
Komunitní škola 2:

OP VK 56

Komunitní škola 2

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky.
Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Ježkovo vočko:
Ježkovo vočko
Mladý technik:
Mladý technik - modelářství, mechatronika, programování
RPVV:
Rozvojový program ve vzdělání
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy