Výchovné poradenství

Přijímací řízení 2018/2019

Pro přijímací řízení ve školním roce 2018/2019 platí zejména:  · přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se předkládají do 30. listopadu 2018 pro...

Konzultační hodiny výchovné poradkyně 2018/2019

Konzultační hodiny výchovné poradkyně   Středa: 8.00 do 8.50 hodin   Úterý: 13.00 - 15.00  hodin

Přijímací řízení školního roku 2017 - 2018

Přijímací řízení školního roku 2017-2018 Jednotná zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyka a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech,...

Konzultační hodiny výchovné poradkyně 2017-2018

Konzultační hodiny výchovné poradkyně 2017-2018 Pondělí dopoledne: 8.00 - 9.30 hodin Pondělí odpoledne: 12.30 - 13.30 hodin Možný i jiný termín, ale vždy po domluvě.

Konzultační hodiny

KONZULTAČNÍ HODINY VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ   PONDĚLÍ: OD 14.00 HODIN DO 14.45 HODIN ÚTERÝ: OD 8.00 HODIN DO 9.00HODIN Vždy po telefonické domluvě

Bezpečně do školy

Bezpečně do školy ! Za bezpečný pohyb dítěte v silničním provozu v první řadě odpovídají jeho rodiče – škola může dítěti dát v rámci dopravní výchovy pouze základy, praxi v reálném dopravním...

Přijímací řízení ve školním roce 2015/2016

Co byste měli vědět o přijímacím řízení ve šk. roce 2015/2016 Informace pro ředitele škol, třídní učitele, výchovné poradce, žáky a jejich rodiče  I. Kde najít důležité informace Právní...

Přijímací řízení

Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015

Informace o přijímacím řízení na SŠ

Informace o přijímacím řízení na SŠ

iŠkola.cz - přihlášení:


Výroční zpráva:

Informace dle Zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím:

ŠVP, výroční zpráva o činnosti školy, pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků a školní řád jsou umístěny na veřejně přístupném místě v přízemí budovy školy.


Hledání:
Odběr novinek e-mailem:

Vložte Vaši e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko Přihlásit se k odběru. Budete pravidelně informováni o aktivitách školy a nejen o nich. Pro registraci pokračujte:

Technika nás baví:

OP VK 57

Technika nás baví

Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Jeho cílem je vzbudit zájem žáků o technické obory.

No More Obesity!:
Yes for Traditional Dishes - No More Obesity!
Komunitní škola 2:

OP VK 56

Komunitní škola 2

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky.
Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Ježkovo vočko:
Ježkovo vočko
Mladý technik:
Mladý technik - modelářství, mechatronika, programování
RPVV:
Rozvojový program ve vzdělání
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy