O nás

O Vaše děti se starají:

I. TŘÍDA - MOTÝLCI

 • Mgr. Bc. Hana Vrtná - třídní učitelka
 • Andrea Macášková - střídající učitelka

 

II. TŘÍDA - VEVERKY

 • Hana Děrglová - třídní učitelka
 • Bc. Tereza Samiecová - střídající učitelka

 

III. TŘÍDA - KRTEČCI

 • PaedDr. Vladimíra Nevludová (třídní učitelka, zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu)
 • Andrea Macášková- střídající učitelka

 

IV. TŘÍDA - ZAJÍČCI

 • Romana Pavlíková- třídní učitelka
 •  Bc. Tereza Samiecová - střídající učitelka

 

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANKYNĚ

 •  Lenka Sedláčková
 • Jarmila Bujnochová

 

AKTIVITY MATEŘSKÉ  ŠKOLY

 • logopedie
 • předškolní lyžování Lyžujeme se sluníčkem
 • kroužek Malý Lašánek
 • škola v přírodě
iŠkola.cz - přihlášení:


Výroční zpráva:

Informace dle Zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím:

ŠVP, výroční zpráva o činnosti školy, pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků a školní řád jsou umístěny na veřejně přístupném místě v přízemí budovy školy.


Hledání:
Odběr novinek e-mailem:

Vložte Vaši e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko Přihlásit se k odběru. Budete pravidelně informováni o aktivitách školy a nejen o nich. Pro registraci pokračujte:

Technika nás baví:

OP VK 57

Technika nás baví

Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Jeho cílem je vzbudit zájem žáků o technické obory.

No More Obesity!:
Yes for Traditional Dishes - No More Obesity!
Komunitní škola 2:

OP VK 56

Komunitní škola 2

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky.
Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Ježkovo vočko:
Ježkovo vočko
Mladý technik:
Mladý technik - modelářství, mechatronika, programování
RPVV:
Rozvojový program ve vzdělání
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy