Kontakty

ADRESA:  Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy,

                   příspěvková organizace  

                   Hukvaldy 162

                   739 46   Hukvaldy

 

E - mail: mshukvaldy@seznam.cz

Telefon:  558 699 231

 

Ředitelka příspěvkové organizace: Mgr. Alena Lévová

Telefon:  558  699  238

E- mail: info@zshukvaldy.cz

 

Zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu: PaedDr. Vladimíra Nevludová

Mobil:  604 414 889

E- mail: vladka.nevludova@atlas.cz

 

Vedoucí školního stravování: Ivana Brucháčková, Dis.

Telefon:  773 742 326

               558 699 336

 E- mail: jidelna@zshukvaldy.cz

 

Odhlašování předškolních dětí

Veverky -  e-mail: omluvy.veverky@seznam.cz

 Zajíčci -   e-mail: omluvy.zajicci@seznam.cz


Třídy:

Třída Veverky:   605 734 041

Třída Motýlci:     605 734 042

Třída Krtečci:     604 414 889

Třída Zajíčci:      733 299 101

 

Učitelky:

Mgr.Bc. Hana Vrtná                 hana.vrtna@zshukvaldy.cz

Hana Děrglová                         hana.derglova@zshukvaldy.cz

Romana Pavlíková                   romana.pavlikova@zshukvaldy.cz

Andrea Macášková                  andrea.macaskova@zshukvaldy.cz

Mgr. Bc. Tereza Lepíková        tereza.lepikova@zshukvaldy.cz

Bc. Tereza Samiecová             tereza.samiecova@zshukvaldy.cz                       

 

 

iŠkola.cz - přihlášení:


Výroční zpráva:

Informace dle Zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím:

ŠVP, výroční zpráva o činnosti školy, pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků a školní řád jsou umístěny na veřejně přístupném místě v přízemí budovy školy.


Hledání:
Odběr novinek e-mailem:

Vložte Vaši e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko Přihlásit se k odběru. Budete pravidelně informováni o aktivitách školy a nejen o nich. Pro registraci pokračujte:

Technika nás baví:

OP VK 57

Technika nás baví

Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Jeho cílem je vzbudit zájem žáků o technické obory.

No More Obesity!:
Yes for Traditional Dishes - No More Obesity!
Komunitní škola 2:

OP VK 56

Komunitní škola 2

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky.
Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Ježkovo vočko:
Ježkovo vočko
Mladý technik:
Mladý technik - modelářství, mechatronika, programování
RPVV:
Rozvojový program ve vzdělání
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy