Učitelé

Hlavní adresa školy:           
   Ředitelství info@zshukvaldy.cz
Vedení školy, učitelé:  
   Mgr. Alena Lévová - ředitelka školy alena.levova@zshukvaldy.cz
   Mgr. Martin Křenek - zástupce ředitelky školy   martin.krenek@zshukvaldy.cz
   Mgr. Marcela Jašková - výchovná poradkyně marcela.jaskova@zshukvaldy.cz
   Mgr. Radmila Křenková radmila.krenkova@zshukvaldy.cz
   Mgr. Ivana Zdarsová ivana.zdarsova@zshukvaldy.cz
   Mgr. Martin Schwarz martin.schwarz@zshukvaldy.cz
   Mgr. Kateřina Větřilová katerina.vetrilova@zshukvaldy.cz
   RNDr. Hana Piskořová hana.piskorova@zshukvaldy.cz
   Mgr. Marcela Jašková marcela.jaskova@zshukvaldy.cz
   Mgr. Radoslav Jarošek radoslav.jarosek@zshukvaldy.cz
   Mgr. Vanda Filková vanda.pernickova@zshukvaldy.cz
   Mgr. Lenka Stiborková lenka.stiborkova@zshukvaldy.cz
   Mgr. Bronislava Havlová bronislava.havlova@zshukvaldy.cz
   Mgr. Kateřina Kociánová katerina.kocianova@zshukvaldy.cz
   Mgr. Helena Daňková helena.dankova@zshukvaldy.cz
   Mgr. Vladislava Strnadová vladislava.strnadova@zshukvaldy.cz
   Marie Elbelová, Dis. - asistent pedagoga marie.elbelova@zshukvaldy.cz
   Mgr. Zuzana Hasan - asistent pedagoga zuzana.hasan@zshukvaldy.cz
Školní družina:  
   Eva Rimlová - vedoucí vychovatelka rimlova.eva@seznam.cz
   Mgr. Jitka Janošková jitka.janoskova@zshukvaldy.cz
Mateřská škola:
   PaeDr. Vlaďimíra Nevludová - zástupkyně pro MŠ vladka.nevludova@zshukvaldy.cz
   Mgr. Hana Vrtná hana.vrtna@zshukvaldy.cz
   Romana Pavlíková romana.pavlikova@zshukvaldy.cz
   Bc. Tereza Samiecová tereza.samiecova@zshukvaldy.cz
   Andrea Macášková andrea.macaskova@zshukvaldy.cz
   Hana Děrglová, Dis. hana.derglova@zshukvaldy.cz
Školní jídlena:  
   Ivana Brucháčková, Dis. jidelna@zshukvaldy.cz
Ekonomka:  
   Ing. Viktoriya Potachová viktoriya.potachova@zshukvaldy.cz
Další odkazy v kategorii:
iŠkola.cz - přihlášení:


Výroční zpráva:

Informace dle Zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím:

ŠVP, výroční zpráva o činnosti školy, pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků a školní řád jsou umístěny na veřejně přístupném místě v přízemí budovy školy.


Hledání:
Odběr novinek e-mailem:

Vložte Vaši e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko Přihlásit se k odběru. Budete pravidelně informováni o aktivitách školy a nejen o nich. Pro registraci pokračujte:

Technika nás baví:

OP VK 57

Technika nás baví

Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Jeho cílem je vzbudit zájem žáků o technické obory.

No More Obesity!:
Yes for Traditional Dishes - No More Obesity!
Komunitní škola 2:

OP VK 56

Komunitní škola 2

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky.
Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Ježkovo vočko:
Ježkovo vočko
Mladý technik:
Mladý technik - modelářství, mechatronika, programování
RPVV:
Rozvojový program ve vzdělání
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy