Aktuality

Chceme být světová škola

Chceme být světová škola

30. 11. 2017

Stejně jako v minulosti i v letošním školním roce zařazujeme do výuky globální témata, např. odstranění chudoby a nerovnosti, potravinové zabezpečení, příp. podpora vzdělání v Africe. Výuku obohacujeme doprovodnými aktivitami, besedami, projekty, sbírkami...

Usilujeme o získání titulu "Světová škola", který každoročně uděluje humanitární organizace Člověk v tísni. Věříme, že nám pomůžete s upletením čtverců, koupí afrikánů a dalšími počiny během celého školního roku. Zároveň děkujeme všem loňským příznivcům a těšíme se na další spolupráci.

← Zpět na seznam

iŠkola.cz - přihlášení:


Výroční zpráva:

Informace dle Zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím:

ŠVP, výroční zpráva o činnosti školy, pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků a školní řád jsou umístěny na veřejně přístupném místě v přízemí budovy školy.


Hledání:
Odběr novinek e-mailem:

Vložte Vaši e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko Přihlásit se k odběru. Budete pravidelně informováni o aktivitách školy a nejen o nich. Pro registraci pokračujte:

Technika nás baví:

OP VK 57

Technika nás baví

Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Jeho cílem je vzbudit zájem žáků o technické obory.

No More Obesity!:
Yes for Traditional Dishes - No More Obesity!
Komunitní škola 2:

OP VK 56

Komunitní škola 2

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky.
Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Ježkovo vočko:
Ježkovo vočko
Mladý technik:
Mladý technik - modelářství, mechatronika, programování
RPVV:
Rozvojový program ve vzdělání
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy