Aktuality

Sněhuláci pro Afriku

Sněhuláci pro Afriku

15. 1. 2015

Vážení rodiče, milí žáci.

Naše škola se rozhodla zapojit do 3. ročníku projektu "Sněhuláci pro Afriku", jehož cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání. Akci organizuje pod záštitou ministra školství nezisková organizace Kola pro Afriku, obecně prospěšná společnost, ve spolupráci s Gymnáziem, Ostrava-Hrabůvka, p.o. Celorepublikovým cílem je postavit co nejvíce sněhuláků, i když v momentálních podmínkách je to obtížné. Africkým dětem pomůžeme tím, že za každého postaveného sněhuláka vybereme startovné 50,- Kč.

Se souhlasem vedení naší školy jsme rozhodli, že se nebudeme ohlížet na počet sněhuláků, ale každý žák i učitel přispěje částkou 10,- Kč. Tento příspěvek je samozřejmě dobrovolný, částka může být i vyšší.

Věříme, že naše děti pochopí, že solidarita a vzájemná pomoc je v dnešním světě velice důležitá.

Děkujeme za pochopení.

 

← Zpět na seznam

iŠkola.cz - přihlášení:


Výroční zpráva:

Informace dle Zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím:

ŠVP, výroční zpráva o činnosti školy, pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků a školní řád jsou umístěny na veřejně přístupném místě v přízemí budovy školy.


Hledání:
Odběr novinek e-mailem:

Vložte Vaši e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko Přihlásit se k odběru. Budete pravidelně informováni o aktivitách školy a nejen o nich. Pro registraci pokračujte:

Technika nás baví:

OP VK 57

Technika nás baví

Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Jeho cílem je vzbudit zájem žáků o technické obory.

No More Obesity!:
Yes for Traditional Dishes - No More Obesity!
Komunitní škola 2:

OP VK 56

Komunitní škola 2

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky.
Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Ježkovo vočko:
Ježkovo vočko
Mladý technik:
Mladý technik - modelářství, mechatronika, programování
RPVV:
Rozvojový program ve vzdělání
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy