Aktuality

Mediální kroužek - hukvaldští novináři

Mediální kroužek - hukvaldští novináři

13. 10. 2013

Nový školní rok 2013/2014 začal

 

2. 9. 2013 v 8.00 přivítali žáci před školou Leoše Janáčka v Hukvaldech nový školní rok.

Po vtipném úvodu pana starosty se paní ředitelka ujala představování nových prvňáčků.

Do první třídy letos nastoupilo 22 žáků.  Stali se tak největší třídou prvního stupně, a předstihli tím dlouho vládnoucí žáky páté třídy. Prvňáků se ujala Mgr. Kateřina Větřilová.

Do školy letos dva žáci přibyli a žákyně páté třídy Patricia Spáčil  školu  opustila, odstěhovala se zpět do USA. Se spolužáky se  rozloučila 27.9.2013.

V tomto školním roce je naplánována celá řada aktivit. Jednou z nich je  dokončení projektu Malé školní arboretum, na které škola získala příspěvek 105.000,- Kč. Při tomto projektu bude vystavena venkovní učebna a na školním pozemku budou vysazeny nové stromy.

Dále škola vytvořila nové prostory mateřské školy, došlo k rekonstrukci sociálního zařízení. K mimoškolním aktivitám se přidal  kroužek Hukvaldský novinář. Tento kroužek si vzala na starost Mgr. Marcela Jašková.

Zdá se, že letošní školní rok se žáci ani učitelé rozhodně nudit nebudou. Přejeme všem úspěšný školní rok.

Nikola Sokolová, 5. ročník

← Zpět na seznam

iŠkola.cz - přihlášení:


Výroční zpráva:

Informace dle Zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím:

ŠVP, výroční zpráva o činnosti školy, pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků a školní řád jsou umístěny na veřejně přístupném místě v přízemí budovy školy.


Hledání:
Odběr novinek e-mailem:

Vložte Vaši e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko Přihlásit se k odběru. Budete pravidelně informováni o aktivitách školy a nejen o nich. Pro registraci pokračujte:

Technika nás baví:

OP VK 57

Technika nás baví

Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Jeho cílem je vzbudit zájem žáků o technické obory.

No More Obesity!:
Yes for Traditional Dishes - No More Obesity!
Komunitní škola 2:

OP VK 56

Komunitní škola 2

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky.
Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Ježkovo vočko:
Ježkovo vočko
Mladý technik:
Mladý technik - modelářství, mechatronika, programování
RPVV:
Rozvojový program ve vzdělání
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy