Aktuality

E twinning

E twinning

10. 8. 2013

 

Naše škola se zapojila do aktivity e Twinning.

Co je to  eTwinning?

eTwinning je společenství evropských škol.

Je to platforma, přes kterou se zaměstnanci škol (učitelé, ředitelé, vychovatelé atd.) z evropských zemí mohou zapojovat do vzájemné komunikace, spolupráce, vymýšlení projektů, sdílení, zkrátka a dobře která jim dává pocit, že jsou součástí nejzajímavějšího vzdělávacího společenství v Evropě – a nejde jen o pocit, oni jsou jeho součástí doopravdy!

Aktivita eTwinning podporuje spolupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologií. Účastníkům nabízí zázemí, nástroje a služby, díky kterým je krátkodobá či dlouhodobá spolupráce v rámci jakéhokoli předmětu jednodušší.

Hlavním místem pro setkávání a spolupráci je eTwinningový portál (www.etwinning.net), který existuje ve 25 jazykových verzích. V současné době ho aktivně používá téměř 170 000 individuálních členů a dvojice či skupinky škol z různých evropských zemí pracují na 5324 projektech. Na portálu mohou učitelé pomocí nástrojů přizpůsobených jejich potřebám vyhledávat partnery, zakládat projekty, vzájemně si vyměňovat nápady a fungující metody práce a bez dlouhých průtahů zahájit spolupráci.

eTwinning byl zahájen v roce 2005 jako hlavní aktivita e-learningového programu Evropské komise, od roku 2007 je pevnou součástí Programu celoživotního učení. Centrální podpůrné středisko provozuje organizace European Schoolnet, mezinárodní sdružení 33 ministerstev školství, které se zabývá přípravou vzdělávacích programu pro školy, učitele a žáky z celé Evropy. Na úrovni jednotlivých států aktivitu eTwinning zajišťuje 35 národních podpůrných středisek.

Naše škola spolupracuje na projektu Kulturní kalednář. Je to aktivita, kdy samy děti po úvodním představení se vytvoří kalendář, kde budou zaznamenány všechny zvyky, tradice z našeho regionu za celý rok. Bude to kalendář provázen fotografiemi, kresbami, textem. Navázali jsme partnerství se základní školnou ze středního Slovenska -oblast Gemer-Malohont z města Rimavská Sobota.  Projekt je zaměřen na předměty: Informatika(ICT) , Umění , Zeměpis. Jazyky, které budou používány v projektu jsou CZ – SK. Věk žáků v projektu je 10 – 15let. Používané nástroje: Chat, Deník projektu , e-mail, Jiný software (Powerpoint, video, grafika), TwinSpace Cíle: Cílem projektu je navázání přátelství a poznáni vzájemné kultury v daných regionech.

Postup práce na projektu : seznámení se, náš region, kulturní akce v regionu a vytvoření kulturního kalendáře. Očekávané výsledky: Vytvoření kalendáře, které si školy navzájem vymění, navázání zahraniční spolupráce a poznání vzájemné kultury.

Marcela Jašková

← Zpět na seznam

iŠkola.cz - přihlášení:


Výroční zpráva:

Informace dle Zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím:

ŠVP, výroční zpráva o činnosti školy, pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků a školní řád jsou umístěny na veřejně přístupném místě v přízemí budovy školy.


Hledání:
Odběr novinek e-mailem:

Vložte Vaši e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko Přihlásit se k odběru. Budete pravidelně informováni o aktivitách školy a nejen o nich. Pro registraci pokračujte:

Technika nás baví:

OP VK 57

Technika nás baví

Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Jeho cílem je vzbudit zájem žáků o technické obory.

No More Obesity!:
Yes for Traditional Dishes - No More Obesity!
Komunitní škola 2:

OP VK 56

Komunitní škola 2

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky.
Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Ježkovo vočko:
Ježkovo vočko
Mladý technik:
Mladý technik - modelářství, mechatronika, programování
RPVV:
Rozvojový program ve vzdělání
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy